نرم افزار Xpert HighScore Ver.3 + PDF2 2013

نرم افزار Xpert HighScore Ver.3 + PDF2 2013

نرم افزار Xpert HighScore یک نرم افزار آنالیز کامل الگوهای پراش اشعه ایکس، فازیابی، تعیین ساختار، اندازه کریستالیت تنش باقی مانده،، ثوابت شبکه

مواد سرامیکی Ceramic Materials

مواد سرامیکی Ceramic Materials

مواد سرامیکی Ceramic Materials : امروزه سرامیک ، کاربردهای بسیار فراتر از ظروف سفالی یا چینی دارد و در صنعت و تکنولوژی ، استفاده‌های فراوانی از آن می‌شود.

فرآوری سرامیک ها – Ceramic processing

فرآوری سرامیک ها – Ceramic processing

فرآوری سرامیک ها - Ceramic processing : فرآیند تولید سرامیک با توجه به نوع محصول تولیدی دارای 4 بخش اصلی آماده سازی، شکل دهی، پخت و بسته بندی مواد است.

مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

مواد مغناطیسی در مقیاس نانو خواص فیزیکی بسیار متنوع و جالبی از خود نشان می دهند. همچنین نانومواد مغناطیسی یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی هستند.