ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختار جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ ریختگی AS9U آلومینیوم

ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختار

جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ ریختگی AS9U آلومینیوم

sample article

شرح :

ارزیابی خواص مکانیکی و ریزساختار جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ ریختگی AS9U آلومینیوم : در این پژوهش، اثرات سرعت چرخش و پیشروی ابزار بر خواص مکانیکی و ریز ساختار جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ ریختگی آلومینیوم AS9U 3 مورد ارزیابی قرار میگیرد. در آزمون های تجربی، نمونه ها از ورق هایی به ضخامت پنج میلیمتر انتخاب شدند. یک میلگرد فولادی با پین مربعی به عنوان ابزار استفاده گردید. بر اساس مشاهدات تجربی و گزارش های سایر محققان در مورد آلیاژهای آلومینیوم، سه سطح مختلف از تغییرات برای سرعت های چرخشی و پیشروی ابزار در نظر گرفته شد. در مقاطع عرضی نمونه ها، وجود عیوبی از قبیل عیب تونلی، حفره و ترک در نمونه ها مشهود است. آزمون ریزسختی نمونه ها نشان داد که جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی باعث بهبود سختی اتصال میگردد. در آزمون کشش عرضی، پراکندگی در محل شکست نمونه ها وجود دارد که میتوان دلیل آن را وجود عیب در جوش دانست. نمونه هایی که شکست در فلز پایه رخ داده است بالاترین استحکام نهایی را دارند. نتایج نشان داد اتصال مطلوب در این فرآیند در سرعت چرخشی و سرعت پیشروی به ترتیب  rpm 1000 و mm/min 40  به دست می آید و خواص مکانیکی با فاصله گرفتن از این شرایط تنزل مییابد . جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به عنوان مهم ترین پیشرفت در اتصال فلزات در دهه اخیر مطرح بوده که دارای راندمان انرژی بالایی است و به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی ، میزان آلایندگی کم و دوست دار محیط زیست بودن ، تکنولوژی سبز نامیده می شود . در این روش هیچ گاز محافظ و فلاکسی استفاده نمی شود . همچنین نیازی به الکترود یا مواد پرکننده ندارد . در این فرایند ابزار با حرکت دورانی و پیشروی خطی ضمن گرمایش مواد باعث امتزاج آن ها می گردد . مهم ترین عوامل موثر بر فرآیند شرایط ابزار از جمله شکل و ابعاد آن ، شرایط قطعه کا از جمله جنس و آماده سازی آن و شرایط جوشکاری از جمله سرعت دورانی ابزار و پیشروی آن می باشند .

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۲٫۶۱MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران