پوشش کاربید وانادیم ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی اشباع و حمام نمک مذاب

پوشش کاربید وانادیم ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی اشباع و حمام نمک مذاب

Comparison of vanadium carbide formed via the plasma electrolytic saturation method (PES) and with Thermo Reactive diffusion method

sample article

شرح :

پوشش کاربید وانادیم ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی اشباع و حمام نمک مذاب:یکی از مهمترین روش های سخت کاری فولادهای ابزار استفاده از پوشش های کاربیدی است که در طی این فرآیند اتم وانادیم در دمایبالا به سطح نمونه نفوذ کرده و با کربن موجود در فولاد واکنش می دهد و کاربید وانادیم با سختی بالا را ایجاد می کند. در طی فرآیندپلاسمای الکترولیتی اشباع عنصر وانادیم به کمک پلاسما نفوذ کرده و در اثر افزایش دما تا حدود ۱۰۰۰ درجه، شرایط را برای ایجادکاربید وانادیم فراهم می کند.از طرفی یکی دیگر از مهمترین روش های ایجاد کاربید وانادیم روشTRDاست که در طی این فرآیندنمونه برای مدت طولانی در حمام نمک حاوی وانادیم قرار میگیرد و پوشش کاربید وانادیم ایجاد می شودنتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهد که پوشش ایجاد شده در روش پلاسمای الکترولیتی ضخامت بیشتری دارد در حالی که خلوص آن نسبت به روشTRDکمتر است از طرفی روی سطح پوشش در فرآیند پلاسمای الکترولیتی اکسید آهن ایجاد می شود. سختی پوشش در فرآیندپلاسمای الکترولیتی در حدود ۱۱۰۰ ویکرز است در حالی که پوشش ایجاد شده بهTRDدر حدود ۲۸۰۰ ویکرز می باشد.

واژه های کلیدی:کاربید وانادیم، فولاد ۱٫۲۴۳۶ ، پلاسمای الکترولیتی,TRD

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۰۶۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران