مجموعه کتب شیمی معدنی

شیمی معدنی شاخه ای از علم شیمی است که به آزمایش و تفسیر خواص و ترکیبات تمامی عناصر و ترکیبات آن ها به جز کربن و مشتقات آن ها می پردازد. در واقع می توان گفت علم شیمی معدنی هر آن چیزی از شیمی را که شامل کربن نباشد، در برمی گیرد. بررسی کربن و ترکیبات آن ها در علم جداگانه ای انجام می شود که به شیمی آلی معروف شده است.

در یک دسته بندی کلی می توان مواد معدنی را در 4 دسته اصلی عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه ای جای داد. در این دسته بندی، ترکیبات یونی در دما و فشار استاندارد به صورت جامد تعریف شده اند و می توانند به صورت ساده (مانند نمک طعام، اکسیدهای محلول و نامحلول مانند کلسیم اکسید (CaO)، اسپینل (MgAl2O4)، هالید (مانند GaAs، AgCl) و یا ترکیبات کمپلکس (مانند +Co(NH3)63)) باشند. ترکیبات مولکولی می توانند به هر سه حالت اصلی جامد، مایع و گاز باشند (مانند ترکیبات دوتایی و چندتایی ساده و پیچیده، ترکیبات فلزی و …) و جامدات شبکه ای شامل مواد مختلف معدنی از جمله ابررساناها می شوند.

مواد معدنی معمولا ساختار پیچیده ای دارند. با توجه به این که پایه مواد آلی از کربن ساخته شده است، می توان گفت که بسیاری از آن ها با پیوندهای چهارتایی به یکدیگر متصل شده و ساختار چهار وجهی دارند. اما با توجه به گستره وسیع مواد معدنی، نمی توان چنین ساختاری را برای آن ها در نظر گرفت و بسیاری از آن ها با پیوندهای بسیار بیشتری به هم متصل شده اند.

در این پست، مجموعه ای از کتاب شیمی معدنی برای دانلود رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است. شما عزیزان می توانید این مجموعه کتب را از قسمت پیوست دریافت کنید.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/rateraterate
3
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران