عملیات حرارتی سوپر آلیاژهای پایه نیکل – Heat treatment of Nickel Based Super alloys

عملیات حرارتی سوپر آلیاژهای پایه نیکل – Heat treatment of Nickel Based Super alloys

علمیات حرارتی آلیاژ های نیکل - Heat treatment of Nickel Based Super alloys - علمیات حرارتی در نیکل - سوپر آلیاژ های پایه نیکل - پیرسازی - فاز y - سوپر آلیاژهای پایه نیکل، با مکانیزم رسوب سختی ، استحکام می یابند. بنابراین عملیات حرارتی این آلیاژها، شامل مراحل همگن سازی، عملیات انحلالی و پیرسازی (aging) است.

عملیات حرارتی فلزات و کاربردهای آن

عملیات حرارتی فلزات و کاربردهای آن

عملیات حرارتی روی فلزات در مقیاس صنعتی به منظور بهبود خواص کلی فلزات برای استفاده­ی آنها در کاربردهای آتی انجام می­گردد. خواص فلزات شامل چقرمگی، سختی، داکتیلیته، قابلیت ماشین­کاری، اصلاح ساختار دانه، حذف تنش­های درونی و بهبود مقاومت سایش می­باشد

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی : گرم کردن و سرد کردن فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها بمنظور بدست آوردن خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، را عملیات حرارتی می‌نامند.