اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

اولين همايش ملي تكنيك هاي نوين در تجهيزات و مواد

آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

1st naft

اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران در تاریخ 14 مهر 1394 توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی هم اندیشان چرخه علم و صنعت در شهر تهران برگزار می شود .

tajiizaaat

حوزه(هاي) تحت پوشش: علم مواد ، شیمی
تاريخ برگزاري: 14 مهر 1394
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-10-06
برگزار کننده: مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني هم انديشان چرخه علم و صنعت
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/4/30
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1394/5/15
مهلت ثبت نام: 1394/5/30


محورهاي كنفرانس:

 شيمي و توليد مواد
-شيمي آلي
-شيمي معدني
-شيمي فيزيك
-شيمي تجزيه
-نانو تكنولوژي
-شيمي هسته اي
-كاتاليست
-شيمي حياتي
-پليمر
-بيوشيمي
-شيمي پوشش
-تصفيه آب
-توليد مواد  شيميايي و پليمر
-توليد مواد  قير و مواد نفتي
-توليد مواد  تست هاي انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها
-توليد مواد  نانو
-توليد مواد  نفت خام
-توليد مواد  مواد معدني
-آب و فاضلاب و تسويه آّب
-آزمايشگاه خورگي
-كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي
-موضوعات مرتبط

مواد
مشخصه يابي مواد
– مشخصه يابي فيزيكي، شيميايي و ساختاري
– مشخصه يابي مكانيكي
-تغييرفرم، آسيب، خستگي وشكست در مواد 3rd
– رفتار ديناميكي مواد
– ميكروسكوپ الكتروني و طيف سنجي
– پراش و پراكندگي پرتو ايكس و نوترون
– ميكروسكوپ و طيف سنجي پروب روبشي
– تكنيك هاي تصويربرداري
-موضوعات مرتبط

 ساخت و توليد، مباحث صنعتي، فنون اندازه گيري و استانداردها
– طراحي، مهندسي و ساخت و توليد به كمك كامپيوتر
– ريخته گري و انجماد
– فرآيندهاي مدلسازي دقيق
-جوشكاري و فرآيندهاي اتصال
– فرآيندهاي شكل دهي مكانيكي
-متالورژي پودر
-عمليات حرارتي
– فرآيندهاي برشكاري و ماشينكاري
– آزمون هاي غيرمخرب
-ساخت و توليد به كمك ليزر
-موضوعات مرتبط

علم و مهندسي سطح 
– پوشش ها و لايه هاي نازك
– پوشش هاي تريبولوژيكي: مقاوم در برابر سايش
– پوشش هاي سخت و فوق سخت
– خوردگي و حفاظت در دماي بالا
– كاتاليست ها
– الكتروشيمي
– عمليات سطحي: توپوگرافي و بافت نگاري
-موضوعات مرتبط

علم و مهندسي مواد محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي) 
– مدلسازي نمودار فازي، ترموديناميك و سينتيك محاسباتي
-اصول و مدلسازي فراوري مواد
– استحاله فازي و تغييرات ريزساختاري
– مدلسازي مواد در مقياس هاي طولي مختلف
-موضوعات مرتبط

 علم و فناوري نانو 
– نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسيم ها، نانوكامپوزيت ها، مواد نانومتخلخل
– نانوپوشش ها و فيلم هاي نانوساختار
– نانوزيست فناوري و نانو پزشكي
– نانوالكترونيك، اسپينترونيك، نانومغناطيس
-نانواپتيك، نانواپتوالكترونيك، نانوفوتونيك، پلاسمونيك
– نانوفناوري محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)
– ساخت و توليد در مقياس نانو، مباحث صنعتي، انتقال فناوري، فنون اندازه گيري و استانداردها
-موضوعات مرتبط

مديريت و راهبري در مهندسي مواد
-آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد
-طراحي و توليد مواد پيشرفته

 نفت، گاز  وپتروشيمي
-انرژي، احتراق و ايمني
– پديده هاي انتقال
– ترموديناميك و تعادل فازي
– سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور
-فرآيندهاي جداسازي
– زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
-مدل سازي و شبيه سازي
-مهندسي پليمر
– نانوتكنولوژي
– مديريت اقتصادي در صنعت پتروشيمي
-كنترل فرآيند
– مبدل هاي حرارتي
-كوره هاي صنعتي
-ايمني و بازرسي
-رنگ و عايق
-تعميرات و نگهداري
-LPG
-بنزين
-نفت سفيد
– نفت گاز
– نفت كوره
-قير
– روان كننده هاي صنعتي
-جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
– خوردگي
– مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
-موضوعات مرتبط

مكانيك و متالورژي
مكانيك جامدات
– تحليل تنش الاستيك و غير الاستيك
– الاستيسيته غير كلاسيك
– ترمو الاستسسيته
-مكانيك ضربه
– مسائل برخورد و نفوذ
– مكانيك شكست
– تحليل خزش و خستگي
– تير، صفحه و پوسته‌
– مخازن تحت فشار
– مكانيك سازه‌ها
– روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات
– سازه هاي هوشمند و مركب

ديناميك ارتعاشات و كنترل
– مدلسازي سيستمهاي ديناميكي
– كنترل سيستمهاي ديناميكي
– ديناميك سيستمهاي چند جزئي
– ديناميك غير خطي و آشوب
– كنترل ارتعاشات و صدا
– ارتعاشات غير خطي
– پايش سلامت سازه ها
– آكوستيك
– ديناميك سازه‌ها
– سازه هاي هوشمند
– تداخل سازه و سيال
– ديناميك وسايل حمل و نقل با سرنشين و بي سرنشين
– طراحي و كنترل رباتها و مكانيزم ها
– مكاترونيك
– روشهاي كنترل هوشمند و محاسبات نرم
– شناسايي و كنترل فرايند
– اندازه‌گيري و كاليبراسيون

مكانيك سيالات
– جريان هاي تراكم پذير
– جريان هاي آرام
– جريانهاي آشفته و مدل‌هاي آن
– شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
– جريانهاي غير دائم
– جريانهاي چند فازي
– جريان در محيط متخلخل
– سيالات غير تيوتني
– لايه هاي مرزي
– ديناميك سيالات محا سباتي (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبكه بولتزمان، ……)
– اندازه گيري جريان
– مكانيك سيالات تجربي و مشاهده جريان
– روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي
– اثر متقابل سيال و سازه
– كاهش صدا
– هيدروليك
– توربوماشين
– هيدرو ديناميك
– ائروديناميك

ترموديناميك و انتقال حرارت
– چرخه هاي نوين ترموديناميكي
– تحليل اگزژي و ترمو اكونوميك سامانه‌هاي حرارتي
– ترموديناميك آماري
– ترموديناميك سيستمهاي چند جزئي
– احتراق و جريانهاي واكنشي
– تعادل شيميايي و تعادل فاز
– انتقال حرارت هدايتي
– انتقال حرارت جابجايي
– انتقال حرارت تابشي
– انتقال حرارت معكوس
– انتقال حرارت در محيط متخلخل
– انتقال حرارت محاسباتي
– افزايش انتقال حرارت
– مبدلهاي حرارتي
– طراحي سامانه هاي حرارتي
– انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز
– چگالش، تبخير و انجماد
-بيو ، ميكرو و نانو مكانيك
-جريان سيال و حرارت در بافت زنده
-مكانيك در مقياس ميكرو و نانو
-نانو مواد
-تحليل جريان سيال در مقياس ميكرو و نانو
-انتقال حرارت در مقياس ميكرو و نانو
-نانو مواد و نانو سازه براي كاربردهاي انرژي
-تحليل چند مقياسي
-ديناميك و كنترل سامانه هاي ميكرو و نانو
-فرايندهاي ساخت سامانه هاي ميكرو و نانو
-فن آوري و ساخت سامانه هاي ميكرو، نانو الكترو مكانيكي

طراحي و قابليت اطمينان سامانه‌هاي مكانيكي
-طراحي ابتكاري مكانيزم‌ها
-بهينه سازي اجزا و سامانه‌هاي مكانيكي
-تحليل و طراحي تلرانس‌هاي ابعادي و هندسي
-تحليل‌هاي آماري در مكانيك شكست و مكانيك تماس
-ارزيابي نظري و تجربي قابليت اطمينان اجزا و همبندي‌هاي مكانيكي
-تحليل ايمني و خطر محصولات و سامانه‌هاي مهندسي

ساخت و توليد
-طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
-اتوماسيون
-ماشينكاري
-شكل دهي
-جوشكاري
-علم مواد
-فرايندهاي نوين ساخت
-نمونه سازي سريع
-تست غير مخرب

انرژي و محيط زيست
-رفتار سامانه‌هاي توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهاي تلفاتي
-سامانه‌هاي توليد همزمان برق،گرما و سرما
-ذخيره انرژي گرمايي
-گرمايش ناحيه‌اي
-آب شيرين كن
-نيروگاههاي حرارتي
-روشهاي طراحي سازگار با محيط زيست
-انرژيهاي تجديدپذير
-احتراق و آلودگي هوا
-تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
-گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع
-كارايي انرژي در ساختمان و صنعت
-پيلهاي سوختي
-سوخت هاي جايگزين
-فن آوريهاي نوين انرژي

محيط زيست انساني:
-مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
-اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست
-گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين
– آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي
– استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست
-مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري
-مديريت پسماند و بازيافت
-مهندسي آب و فاضلاب
– سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني

محيط زيست طبيعي: 
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده
-زمين شناسي زيست محيطي
– جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
-مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي
– مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
-مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار
-مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
-روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي

مديريت انرژي 
-انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و …
-انرژي هاي تجديد پذير:  (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و…

مديريت بهينه انرژي: 
– مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف
-آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايدار انرژي
– سيستم هاي انرژي، روشها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي

 استاندارد و كنترل كيفيت
-بهبود مستمر عملكرد فرآيندها و پياده سازي سيستم هاي مديريت روزآمد
-پيشگيري از وقوع رويدادها، كاهش و بيماريهاي ناشي از كار
-كاهش و پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست
-طراحي و ايجاد بهبود زير ساخت هاي مناسب
-حلقه هاي كنترل كيفيت در توليد و مصرف انرژي
-استاندارد و كنترل كيفيت در مواد  شيميايي و پليمر
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  قير و مواد نفتي
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  تست هاي انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  نانو
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  نفت خام
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  مواد معدني
-استاندارد و كنترل كيفيت در آب و فاضلاب و تسويه آّب
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه خورگي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آشنايي با تجهيزات نوين
-استاندارد و كنترل كيفيت در توليد مواد  براي جلوگيري از خوردگي
-استاندارد و كنترل كيفيت در ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي
-استاندارد و كنترل كيفيت در تجهيزات آزمايشگاهي و توليد مواد لاستيك، پلاستيك
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه محيط زيست
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه تحقيقاتي و آناليتيكال
-استاندارد و كنترل كيفيت در ميكروسكوپ هاي آزمايشگاهي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه هسته اي
-استاندارد و كنترل كيفيت در آزمايشگاه  توليد مواد  شوينده و بهداشتي

تجهيزات عمومي آزمايشگاهي
– شيوه هاي نوين در بهره گيري از دستگاه هاي آزمايشگاهي
-بكارگيري رويكردها و روش هاي نوين مديريت در دستگاه هاي آزمايشگاهي و صنعتي

مديريت تجهيزات
– مديريت راهبردي و يكپارچه تجهيزات
-انتخاب تجهيزات
– اقتصاد مهندسي تجهيزات

-مديريت مصرف و بهره وري انرژي
-جايگاه تجهيزات در صنايع نفت
-آموزش و راهبري نيروي انساني
– مديريت ريسك در تجهيزات دوار
-پياده سازي استانداردها و نقش نهاد هاي مرجع

 طراحي و ساخت
– الگو و راهكارهاي ساخت تجهيزات (مهندسي معكوس و …)
-طراحي و تحليل عددي تجهيزات تراكم ناپذير (پمپ، فن و دمنده و …)
-طراحي و تحليل عددي تجهيزات تراكم پذير (توربين گاز، توربين بخار، كمپرسور و …)
– طراحي و تحليل الكتريكي و مكانيكي ژنراتور و موتور الكتريكي
– استانداردها، روش ها و فناوري هاي ساخت تجهيزات و قطعات
– جريان هاي گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، كاويتاسيون و …)
-كنترل جريان فعال و غير فعال
– بازسازي و بهينه سازي تجهيزات دوار

 نصب، راه اندازي و بهره برداري
– چالش ها و راهكارهاي نصب و تنظيم بهينه تجهيزات

– سازه ها و زير ساخت هاي نصب
-فناوري ها و راهكارهاي جايگاه يابي
– تجهيزات اندازه گيري و تنظيم نصب
-راهكارها و شاخص هاي پيش راه اندازي، راه اندازي آزمايشي و عملياتي
-بهره برداري بهينه تجهيزات
– ارزيابي عملكرد تجهيزات

  بازرسي و تست
– روش ها، بازرسي فني تجهيزات و تست در مراحل توليد، حمل، نصب، پيش راه اندازي، بهره برداري، نگهداري، تعميرات و بهينه سازي
-تحليل خطر و روش هاي بازدارنده در تامين ايمني
-روش هاي بازرسي غير مخرب  (NDT)
نگهداري و تعميرات (نت)
– مديريت راهبردي و اجرايي نگهداري و تعميرات
– تشخيص، آشكار سازي و پيش بيني عيوب
– نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير
–  فنون پيش‌بينانه و پيش اقدام
– راهبردها و راهكارهاي جامع پايش وضعيت
– آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي، پايش صوت، جريان الكتريكي و تشخيص خوردگي
– نگهداري و تعميرات بر مبناي قابليت اطمينان (RCM)
– CMMS

  كنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون
– طراحي كنترل (خطي، غيرخطي، بهينه، وفقي، مقاوم،   هوشمند، فازي، شبكه عصبي و…)
– بسترهاي صنعتي اتوماسيون
– مانيتورينگ صنعتي، ابزار دقيق و شبكه هاي سنسوري

 قابليت اطمينان و پايداري
-پيش بيني و مدل سازي قابليت اطمينان
-روش هاي كمي، كيفي و بهينه سازي قابليت اطمينان
-تست هاي قابليت اطمينان
– مفاهيم پايداري در رابطه با تجهيزات
–  ابزار و روش هاي پايداري

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران