اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF

اسپکترومتری ترکیبی
اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF

نوعی از اسپکترومتری ترکیبی که از X-RAY برای آنالیز اکسید یا عناصر و دیفراکتومتری X-RAY به منظور آنالیز فازی یا مینرالی برای ارزیابی آهک طراحی شده است. کاربردهای گوناگونی از این دستگاه که قابلیت بکارگیری هر دو تکنیک را بطور همزمان دارا می باشد، شرح داده شده‌است. از طریق این دستگاه آنالیز کاملی برای آهک امکان پذیر می باشد. نتایج آنالیز کمی X-RAY برای عناصر با درصد کم در سنگ آهک و نتایج XRD برای ترکیبات آهک مختلف در اینجا پرداخته شده است.

اسپکترومتر XRF غیر همزمان سنج با بکارگیری گانیومتر ، قابلیت تجزیه عناصر از B تا U را ممکن می سازد، بنابراین نیازی به دستگاه XRF دیگری نیست. از آنجاییکه اسپکترومتری XRF اطلاعات مینرالوژیکی نمونه را مشخص نمی کند، به طور مثال تنها کل غلظت کلسیم Ca موجود در نمونه را معین می نماید، درحالیکه این عنصر می تواند بصورت CaO یا CaCO3 یا اشکال دیگر باشد، از طریق تکنیک XRD تفاوت انواع مینرالهای موجود در یک نمونه مورد مطالعه می تواند مشخص شود.

استفاده از دیفراکتومتری XRD به منظور آنالیز کمی فازهای مینرالی در صنایع سیمان و آهک خیلی محدود بوده است. عمومی ترین استفاده از XRD برای آنالیز کمی در جهت تعیین آهک آزاد (CaO) در کلینر سیمان می باشد. به همین دلیل  استفاده ار یک دستگاه XRD مجزا به دلیل سرمایه گزاری زیاد و مسائل نگهداری آن، کمتر مرسوم می باشد.از طرفی با استفاده از اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF، آنالیز XRF قابل انعطاف و اسپکتروم XRD بوسیله ابزار و وسایلی که برای فرآیند و کنترل کیفی قابلیت دارند، اختصاص داده می شود. که این درحقیقت به دو یا سه دستگاه X-RAY مجزا نیاز دارد که تماماً در یک دستگاه جمع شده است.

در این پست مقاله ای درباره کاربردهای اسپکترومتری ترکیبی XRD-XRF برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران