كنكور مواد

كنكور مواد

کنکور مهندسی مواد

منابع این درس کتاب‌های خواص فیزیکی تألیف ریدهیل و همچنین کتاب خواص فیزیکی تألیف آونر و کتاب ویلیام کلیستر می‌باشد و همچنین تعداد سؤالات درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک در آزمون کارشناسی ارشد  مهندسی مواد دانشگاه دولتی ۲۰ سؤال می‌باشد. منبع این درس کتاب گسکل می‌باشد. حجم این درس نیز تقریباً زیاد است و بیشتر مطالب آن مربوط به قوانین ترمودینامیک، روابط و فرمول‌های مختلف و بررسی نمودارهای مربوطه می‌باشد.

دانش آموختگان شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد فلزی، در زمینه های طراحی و ارائه روش های ساخت ، بررسی علل تخریب و ارائه روش های مناسب برای جلوگیری از آن، همکاری در زمینه و طراحی ، تاسیس و گسترش مراکز صنعتی و آموزش کشور توانایی کسب می کنند. دانش آموختگان مهندسی شکل دادن فلزات ، توانایی انجام امور تخصصی در زمینه های تحلیل و طراحی فرآیندهای شکل دادن از قبیل آهنگری ، نورد، اکستروژن ، شکل دادن ورق و جز آن، تحلیل اثر پارامترهای مختلف بر فرآیندهای شکل دهی فلزات و تحلیل رفتار میکرو و ماکرو فلزات به هنگام شکل دادن و کنترل ساختار و بهبود خواص مکانیکی، تحلیل قابلیت شکل پذیری و کارپذیری سرد و گرم فلزات و آلیاژها توانایی کسب می کنند.

حل تشریحی این سوالات توسط دپارتمان تخصصی کنکور ایران مواد آماده گردیده است.

جدیدترین ها