ASM هندبوک جلد ۱۰ ویژگی های مواد

ASM هندبوک جلد ۱۰ ویژگی های مواد

Materials Characterization

ASM Handbook Vol10_iran-mavad.com

شرح :

ASM هندبوک جلد ۱۰ ویژگی های مواد :کمپانی علم مواد آمریکا یکی از بزرگترین مراجع مهندسی مواد, سالها پیش اقدام به گرد آوری مطالب مهندسی و علم مواد در ۲۱ جلد قطور کرد که این رویداد یکی از بزرگترین خدمات به جامعه مهندسین مواد بوده و هست .مزیت این هندبوک ها در آن است که بسیار حساب شده طبقه بندی شده اند بگونه ای که کاربر از میان چندین هزار صفحه می تواند مطلب مورد نیاز خود را بسرعت بیاید. روش های آنالیز و شناسایی مواد بسیار حائز اهمیت است. خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. بنابراین جهت شناسایی ویژگی های یک ماده جهت انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصولات صنعتی، نیاز به روش ها و تجهیزات شناسایی است روش های آنالیز را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: آنالیز عنصری، آنالیز فازی و آنالیز ریزساختاری.آنالیز عنصری: در این روش تنها نوع عنصر و یا مقدار آن مشخص شده ولی ساختار کریستالی عنصر یا ماده تعیین نمی شود. نام دیگر این روش آنالیز شیمیایی است.آنالیز فازی: در این نوع آنالیز، ساختار کریستالی یا کانی های موجود در ماده مشخص می شود.آنالیز ریزساختاری: در این روش شکل، اندازه و توزیع فازها بررسی می شود. این ویژگی ها اثر مهمی بر خواص نهایی ماده دارند.هندبوک پیش رو جلد دهم هندبوک ASM می باشد در این هندبوک به روش های طیف سنجی، آنالیز پرتو ایکس و طیف سنجی جرمی و آنالیزهای الکتروشیمیایی نمونه ها فرایند متالوگرافی و بررسی ریزساختارها و همچنین روش های پراش پرداخته شده است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات:۱۳۱۱

حجم: ۱۹.۹۲MB

لینک دانلود

لینک کمکی

 مشاهده مطالب مرتبط 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران