خواص نوری نانوساختارهای هسته-پوسته سیلیکا-طلا با روش سنتز مستقیم

خواص نوری نانوساختارهای هسته

-پوسته سیلیکا-طلا با روش سنتز مستقیم

 

sample article

شرح:

خواص نوری نانوساختارهای هسته-پوسته سیلیکا-طلا با روش سنتز مستقیم:در این پژوهش از لجن آندی مس به عنوان منبع طلا برای پوشش دهی سطح نانوذرات سیلیکا استفاده گردید. به این ترتیب که پس از شست وشوی لجن و با استفاده از تیواوره، کمپلکس طلا تهیه شد. برای یکسان شدن اندازه ذرات و منفی شدن بارسطحی، نانوذرات سیلیکا از روش اشتوبر سنتز گردید. سپس کمپلکس طلا با بار مثبت بر سطح نانوذرات سیلیکا با بار منفی به طریق جذب الکترواستاتیک (و بدون استفاده از عوامل سطح ساز) نشانده شد. در این پژوهش سعی شد تا با تغییر دور و دمادرسنتز مستقیم نانوساختار، میزان بهینه این دو پارامتر به دست آید. برای یافتن نتایج، دستگاه های پراش اشعه ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیفنگاری فرابنفش و مرئی (UV-Vis) و همچنین طیف سنجی جذب اتمی (AAS) مورد استفاده قرار گرفتند، که درنتیجه دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و دور همزن ۷۰۰ دور بر دقیقه بهترین خواص نوری را از خود نشان داد.

واژه های کلیدی: نانوذرات سیلیکا، کمپلکس طلا، نانوذرات سیلیکا-طلا، لجن آندی مس، هسته- پوسته سیلیکا- طلا.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۲۲۴۵kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران