۱۰ خطای بزرگ در ریخته گری تحت فشار و اثرات آنها بر تولید

۱۰ خطای بزرگ در ریخته گری تحت فشار و اثرات آنها بر تولید

10 wrong  in Diecasting

۱۰ خطای بزرگ در ریخته گری تحت فشار

و اثرات آنها بر تولید

شرح:

۱۰ خطای بزرگ در ریخته گری تحت فشار و اثرات آنها بر تولید : بازار محصولات تولید شده به روش ریخته گری تحت فشار پیوسته در حال گسترش است. مشتریان، امروزه خواهان قطعات بزرگتر و پیچیده تری هستند و البته این قطعات، در مقایسه با گذشته، باید نیازمندی های ویژه و محدودتری را برآورده کنند. اما اساس فرایند ریخته گری تحت فشار سردکار تغییری نکرده است. پس چگونه می توان این نیازمندی ها را تأمین کرد؟ پاسخ در “تولید بهتر” است. در شرایط واقعی هزینه ها باید شامل ضایعات، کاهش عمر اجزای دستگاه ریخته گری، افزایش زمان توقف ، تأخیر در تحویل محصول، نارضایتی مشتری و.. باشد. در اینجا تنها رایج ترین اقدامات نامناسب که در تولید قطعات از فلزات سبک اتفاق می افتد، آمده است. تقریبا هیچ ریخته گری نمیتواند ادعا کند که هیچ یک از مشکلات یا خطاهای فوق در کارخانه اش وجود نداشته است. می توان به یقین گفت بدترین خطا که متأسفانه در بسیاری از ریخته گری های تحت فشار فلزات سبک رواج دارد از دادن فرصت های افزایش تولید از راه بهبود کارایی امکانات و تجهیزات موجود است. در هرحال آنچه که قابلیت اندازه گیری نداشته باشد، امکان بهینه سازی هم ندارد. حتی بهبودی کوچک در این خطاها، منجر به اثراتی مثبت، بزرگ و پایدار در افزایش تولید و سود خواهد بود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۵

حجم ۶۱۲KB

لینک دانلود

۱۰ خطای بزرگ در ریخته گری تحت فشار

و اثرات آنها بر تولید

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران