کتاب رسم مدل و قالب – مراد سلیمی

کتاب رسم مدل و قالب

کتاب رسم مدل و قالب

کتاب رسم مدل و قالب – مراد سلیمی

اغلب دستگاه ها و ماشین آلات صنعتى، از قطعات متعدّد فلزى تشکیل مى شوند که به یکى از روش هاى فلزکارى، جوشکارى، آهنگرى، تراشکارى، مدل سازى و ریخته گرى و… تولید مى گردند. براى ساخت اىن قطعات، ابتدا مهندسین و طرّاحان واحدهاى ماشین سازى باىد ارتباط مشترکى را بوجود آورند که بتوان به وسیله آن، قطعات را در هر نقطه اى از جهان صنعتى تولىد کرد. براى ایجاد چنین ارتباطى، به ترسیم قطعات در نماهاى مختلف اقدام مى کنند که نقشه فنّى (رسم فنى) نامیده مى شود. بنابراین، مى توان چنین گفت که رسم فنى یک زبان مهندسى بین المللى است که با رعایت اصول نقشه کشى و استفاده از استانداردهاى جهانى بوجود آمده است. این رسم فرم، اندازه و دقت قطعه را تضمین مى کند. از طرف دیگر مى دانىم که تولید قطعات ریختگى، اغلب با استفاده از مدل و جعبه ماهیچه امکان پذیر است و مقدّمه ساخت هر قطعه به روش ریخته گرى، نیازمند ساختِ مدل آن است. براى ساختن هر مدل به ترتیب از نقشه هاى فنّى ) مکانیکى(، مدل سازى، ساختمان مدل و جعبه ماهیچه و قالب گیرى استفاده مى شود و براى پیاده کردن اىن نقشه ها به اطلاعاتى در زمینه هاى ماشین سازى، نقشه خوانى، قالب گیرى، ماهیچه سازى، ریخته گرى، شناخت موادّ مدل سازى (جنس مدل) و … نیاز است. خوشبختانه در سال هاى گذشته، اطّلاعات مورد نیاز را از کتاب هاى رسم فنّى عمومى، تکنولوژى مدل سازى، تکنولوژى قالب گیرى و ریخته گرى و … به دست آورده اىد و اکنون مى توانىد با استفاده از اىن کتاب و کمک معلمّین خود، نحوه رسم نقشه هاى مدل سازى، ساختمان مدل، جعبه ماهیىچه و قالب گیرى را که به زبانى ساده در سه فصل ارائه شده است بیاموزىد. کتاب حاضر به زبانى گویا تألىف شده و در هر فصلِ آن تمرىن هاى آسان وجود دارد که با در نظر گرفتن امکانات هر محل قابل اجراست. از آن جا که هیچ کتابى خالى از عیب نیست از استادان و صاحب نظران صنعت مدل سازى و رىخته گرى، مدرّسان و هنرآموزان گرامى استدعا دارد نظرات خود را به دفتر تحقىقات و برنامه ریزى آموزش فنّى وزارت آموزش و پرورش ارسال دارند.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
4
0 نظر ثبت شده
  • دانلود فقط با IP ایران امکانپذیر است. در صورت عدم مشاهده باکس قرمز رنگ دانلود، VPN خود را خاموش نموده و صفحه را رفرش کنید.

  • پسورد فایل فشرده : www.iran-mavad.com

دانلود دانلود کتاب رسم مدل و قالب - مراد سلیمی
5.16 MB pdf

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران