کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها

کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها – Mechanical Properties of Ceramics

کتاب حاضر چاپ دوم از کتاب خواص مکانیکی سرامیک ها است. چاپ دوم تلاش می‌کند تا به وضوح همه ی توضیحات در همه ی فصل ها را بهبود بخشد، محتوا را به روز کند و مجموعه ای از مسائل را در پایان فصل ها اضافه کند. این پیشرفت ها باید این را به کتاب درسی بهتری برای استفاده در کلاس و به عنوان مرجع تبدیل کند. دو فصل جدید اضافه شده است تا نقص های عمده در چاپ اول را برطرف سازد. فصل اول مربوط به استحکام شکست و چقرمگی شکست سرامیک ها و فصل ۲۲ سختی و موضوعات مربوطه و مقاومت در برابر سایش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل ۱۷ برای نشانه های شکست نگاری و منشا آنها گسترش یافته است. هدف از پیش تعیین شده ی دیگر کتاب کمک به مهندسان رشته های دیگر در خارج از علم مواد برای طراحی سطح تنش در یک بخش است. به عنوان مثال مهندسانی که با شیشه های تحت فشار سروکار دارند، روش هایی برای پیش بینی عمر ساختار شیشه و محاسبه ی احتمال شکست را پیدا خواهند کرد.

با این حال برای هر پیش بینی طولانی، فرض هایی وجود دارد که بر اساس داده ها برداشت می‌شود. بنابراین متن فاکتورهای ایمنی و چگونگی احتمال بقا را مورد بحث قرار می‌دهد.

حسین مهرآبادی
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید