پوشش های فلزی

 Metal Coatings_iran-mavad.com

پوشش های فلزی

شرح:

پوشش های فلزی:از پوششهای فلزی بطور گستردهای برای محافظت در برابر خوردگی استفاده میشود. قوطیهای کمپوت و کنسرو، سبدهای گالوانیزه، تزئینات داخلی خودرو پوشش داده شده با کروم و لوله های پوشش داده شده با مس مثالهای از این کاربرد هستند. در این بخش فقط در مورد فلزاتی که برای پوششدادن سازه ها و قطعات با کاربری ساختمانی استفاده میشوند، بحث خواهد شد.در بین فلزات روی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرد. کادمیم اغلب در مورد پوششدهی قطعات بکار میرود ولی به مرور زمان این فلز به خاطر طبیعت سمی آن کنار گذاشته  میشود. اغلب از آلومینیوم برای پوشش دهی سازههای فولادی استفاده میشود.برای کنترل خوردگی بخصوص در صنایع فراساحلی اغلب از رنگهای حاوی غلظ تهای بالای رنگ دانۀ روی (غنی از روی) استفاده میشود که اغلب بعنوان یک پوشش فلزی در نظر گرفته میشود که البته به دلیل تأثیر قابل ملاحظۀ رنگپایه بر خواص پوشش، درستتر است که از آن به عنوان یک نوع رنگیاد شود. پوشش های فلزی پاششی که تحت آزمایشهای مختلف قرار گرفته اند دارای عمر بیشتری نسبت به رنگهایی هستند که عملیات آماده سازی سطوح و روشاجرای رنگ آمیزی در آنها به نحو مطلوبی انجام شده باشند. پوششآلومینیوم پاششی در اغلب موارد و در حالتی که آب بندی شده باشد بعنوان یک آستری عالی برای پوششهای بعدی بکار میرود.با اینکه استفاده از هر دو روش شعلهای و قوسی برای پاشش امکان پذیر است، ولی روش قوسی بعنوان یک روشجدیدتر اعمال پوشش، دارای سرعت بیشتری بوده و پوششهم از چسبندگی بیشتری برخوردار است. در پوشش دهی و آماده سازی سازه از هر دو روش استفاده میشود اما در مواردی که دسترسی به برخی سطوح سازه مشکل است، استفاده از روش شعلهای ارجحیت دارد. جاهایی که سطح صاف و بدون پیچیدگی وجود دارد روشقوسی نتیجه بهتری خواهد داشت. کاربرد روشپاششحرارتی آلومینیوم احتیاج به آموزشو مهارت بیشتری نسبت به پوششهای رنگدارد. بعلاوه اینکه ملاحظات بهداشتی و ایمنی بیشتری را هم طلب میکند.

قالب بندی: pdf

تعداد صفحات :۱۰

حجم :۱۸۸KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterate
1.5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران