پردازش میکروبی سولفیدهای فلزی (Edgardo R. Donati)

microbial processing of metal sulfides

Edgardo R. Donati

 microbial processing of metal sulfides_iran-mavad.om

شرح:

پردازش میکروبی سولفیدهای فلزی (Edgardo R. Donati) : سولفیدها ترکیبات شیمیایی شامل دی آنیون گوگرد می باشند که ممکن است از نمک، استر هیدروژن سولفید و یا به صورت مستقیم از واکنش دادن گوگرد و فلز به وجود آیند. سولفیدها دارای ماهیت قلیایی می باشند که در اثر واکنش با پروتونها به HS تبدیل شده که این ترکیب نیز به نوبه خود در pH اسیدی به هیدروژن سولفید تبدیل می شود. زمانیکه یکی از هیدروژنهای موجود در هیدروژن سولفید توسط فلزات و یا رادیکالهای دیگر جایگزین شود سولفیدهای دیگر به وجود می آیند. سولفیدهای فلزی محلول در تهیه انواع رنگها، در صنایع چرم و همچنین در تهیه انواع سموم شیمیایی به کار برده می شوند. سولفیدهای استخراج شده از معادن در اثر حرارت دادن به اکسیدهای گوگردی و فلزی تبدیل می شوند.برخی از سولفیدهای فلزی عبارت اند از: سولفید کادمیوم CdS2، سولفید مولیبدنیم MoS2، سولفید آنتی موآن Sb2S3، سولفید تنگستن WS2. قابلیت حل سولفیدهای فلزی اسید در آب محلول هستند، اما تنها نمک سولفید قلیایی فلز محلول و سولفید آمونیوم. به طور کلی، حلالیت سولفید فلزی توسط نیروی قطبش کاتیون (یونی شارژ / شعاع یونی، Z / R) برای پیش بینی اندازه. قابلیت قطبش کاتیون، ترکیب در افزایش در قطب کووالانسی کاهش می یابد، و در نتیجه حلالیت کاهش میدهد. تجزیه بوسیله اب سولفیدهای فلزی در هیدرولیز آب به درجات مختلف رخ می دهدکتاب موجود به اصول  مکانیزم ها و بیوشیمیایی اکسیداسیون سولفید فلز باکتریایی، روش های الکترو شیمیایی و همچنین نقش نقره و عناصر دیگر روی این فرایند و موارد دیگر پرداخته است. 

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۳۲۵

حجم :۵٫۴MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتب
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران