هندبوک طیف سجی مادو قرمز از فیلم نازک (aleri P. Tolstoy)

هندبوک طیف سجی مادو قرمز از فیلم نازک (aleri P. Tolstoy)

Handbook of Infrared Spectroscopy_iran-mavad.com

 شرح :

هندبوک طیف سجی مادو قرمز از فیلم نازک (aleri P. Tolstoy): طیف سنجی مادون قرمز، نقش بسیار مهمی در شناسایی گروههای عاملی مولکولهای مختلف دارد. انرژی این ناحیه از طیف الکترومغناطیس باعث انتقالات ارتعاشی (تغییر مشخصات پیوندها مانند تغییر زاویه و طول پیوند) می شود. چون هر پیوند ، دارای فرکانس ارتعاش طبیعی خاصی است و نیز چون یک پیوند بخصوص در دو مولکول مختلف در دو محیط متفاوت قرار دارند، بنابراین ، هیچگاه دو مولکول با ساختمانهای متفاوت جذب مادون قرمز یا به عبارت بهتر طیف مادون قرمز مشابهی نمی‌دهند. اگر چه ممکن است که بعضی از فرکانسهای جذب شده در دو مولکول مشابه باشند، اما هیچگاه دو مولکول مختلف ، طیف مادون قرمز کاملا یکسانی را نخواهند داشت. بنابراین طیف قرمز را می‌توان مانند اثر انگشت در انسان برای شناسایی مولکولها بکار گرفت. با مقایسه طیف مادون قرمز دو ماده که تصور می‌رود مشابه باشند، می‌توان پی برد که آیا واقعا آنها یکی هستند یا نه. اگر تمام جذبها در طیف دو مولکول بر یکدیگر منطبق شوند، آن وقت به احتمال قریب به یقین دو ماده یکسان هستند. کاربرد دوم طیف مادون قرمز که مهمتر از اولی است، این است که طیف مزبور ، اطلاعاتی راجع به ساختمان یک مولکول می‌دهد. جذبهای مربوط به هر پیوند (C≡N و C─C و C=O و C─X و O─H و N─H و …) در بخش کوچکی از ناحیه ارتعاشی مادون قرمز یافت می‌شوند.در کتاب پیش رو، به مباحثی در مورد طیف سنجی مادون قرمز از جمله جذب و انعکاس تابش مادون قرمز توسط فیلم های نازک، شرایط بهینه برای به دست آوردن یک طیف خوب از نمونه، تفسیر طیفهای مادون قرمز فیلمهای لایه نازک، دستگاهوری و تجهیزات و … پرداخته شده است. نکته قوت کتاب ارائه شکلهای کاملاً واضح بوده، همچنین در بخشهای انتهایی مباحث مفصلی در مورد کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در آنالیز نیمه هادی های سیلیکونی و دی الکتریک ها ارائه شده است.

تعداد صفحات کتاب:

قالب بندی: pdf

تعداد صفحات :۷۳۹

حجم :۵٫۷۹MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران