نگرشی بر اتصالات جوش (روش های اجرا و چالش های فرارو)

نگرشی بر اتصالات جوش

( روش های اجرا و چالش های فرارو )

Sample

شرح:

هدف مهم در جوشکاری دو یا چند قطعه به یکدیگر، دست یابی به اتصال بدون عیب است. اولین ضرورت برای رسیدن به این هدف آماده سازی اجزایی است که باید متصل شوند. در ورق های نازک در تمام وضعیت ها احتیاج به پخ کردن لبه ها نیست ولی در ورق های با ضخامت متوسط پخ کردن یک طرفه ضروری می باشد و در ورق های ضخیم تر پخ کردن دو طرفه باید صورت گیرد. گاه اتصال کامل پخ های بزرگ نیازمند چندین ده پاس جوش میباشد. تصمیم گیری در مورد نوع پخ و در برخی موارد زاویه و شعاع انحناء تحتانی لبه ها با توجه به ضخامت ورق، حساسیت در مقابل ترک برداشتن، اعوجاج قطعات، وزن فلز جوش، طرح اسکلت، هزینه پخ سازی، نوع الکترود و مهارت جوشکار انجام می گیرد. بعنوان مثال پخ به شکل U یا لاله ای نیاز به فلز جوش کمتری در مقایسه با پخ V یا جناقی دارد. همچنین حساسیت جوش در برابر ایجاد بعضی ترک ها در نوع V بیشتر از U است و یا پخ کردن دو طرفه در مقایسه با یک طرفه (در شرایط یکسان) میزان پیچیدگی کمتری در قطعه پس از جوشکاری بوجود می آید.لبه ها با روش های گوناگون نظیر شعله، قوس، سنگ و تراش پخ سازی می شوند که هر یک مستلزم صرف هزینه هایی است که در بر آورد کلی هزینه جوش را نظر گرفته می شود.در مرحله مونتاژ و سوار کردن اجزاء باید نکات زیر ار در نظر گرفت : قرار دادن صحیح اجزاء :بدین معنی که فاصله لبه های کنار هم و یا بر روی هم به دقت کنترل و در ضمن کار ثابت باشد. در اینجا باید مسئله انبساط اجزاء (در اثر حرارت ناشی از جوشکاری) در نظر گرفته شود. شکل ۱۱ نمونه هایی از جوش های سالم و معیوب با توجه به قرار دادن صحیح یا اشتباه اجزاء در کنار یکدیگر نشان می دهد.* موقعیت و محل مناسب جوش :منظور از محل مناسب جوش این است که فلز جوش در محلی که تنش ها متمرکز می شوند رسوب داده شوددر عملیات جوشکاری قطعات ضخیم که پخ سازی حجیم در لبه ها صورت گرفته است، باید به تدابیر زیر توجه شود :

۱- لازم است از پخ سازی دو طرفه استفاده کرد و ردیف های جوش یک در میان در دو طرف انجام گیرد.
۲- طرح پخ به طریقی تصحیح شود که حجم کمتری از فلز جوش نیاز باشد، به عنوان مثال زاویه پخ کوچک تر و یا تغییر طرح لبه.
۳- میزان پیچیدگی عرضی محاسبه شده و در استقرار اولیه لبه ها پیش بینی شود.
گاه به طور طبیعی پخ در طراحی اسکلت وجود دارد که نمونه هایی از آن در شکل ۸ مشاهده می شود. در شکل ۹ تعدادی از انواع پخ متناسب با ضخامت ورق و وضعیت جوشکاری نشان داده شده است.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۹۷

حجم :۱۸٫۲MB

لینک دانلود

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران