نقشه خوانی جوش

نقشه خوانی جوش

Drawing in WPS1_iran-mavadشرح

نقشه خوانی جوش: وضعیت جوشکاری حالت و شرایط قرار گرفتن قطعه نسبت به جوشکار است که به عنوان مثال می تواند روبروی جوشکار, بالای سرجوشکار, بر روی سطح افق و … باشد. در میان تمام وضعیتهای ممکن چهار وضعیت استاندارد شده وجود دارد که به طور عموم در تمام روشها و در کلیه کاربردها از آنها استفاده می شود. این چهار وضعیت به تفسیر در ادامه توضیح داده شده است: ۱- وضعیت تخت(Flat) 2- وضعیت افقی(Horizontal)  ۳- وضعیت عمودی یا قائم (vertocal) 4- وضعیت سقفی(Over Head)

انواع طرح اتصال و نوع جوش: بر طبق استاندارد AWS بایستی توجه داشت که این دو اصطلاح در مستندات جوشکاری با یکدیگر تفاوت دارد که می توانید آنها را در جدول زیر مشاهده کنید. همانطور که مشاهده می کنید ما تنها ۵ طرح اتصال و ۷ نوع جوش داریم.

عوامل موثر در انتخاب نوع و مقدار پخ: فاکتورهای فراوانی در انتخاب نوع پخ, زاویه پخ, ارتفاع پخ و … دخیل هستند.

۱- ضخامت قطعه کار: به طور کلی با افزایش ضخامت قطعه کار برای دستیابی به یک اتصال مطمئن میزان پخ زنی بیشتر می شود. یک قانون تجربی در پخ زنی می گوید: در پخ سازی قطعات با ضخامت کمتر از ۱۵ میلی متر از پخ یک طرفه و در قطعات با ضخامت بیش از ۱۵ میلی متر از پخ دو طرفه استفاده می کنند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵

حجم :۱٫۲۸MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
2.78
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران