نرم افزار ABUDEN ToolBox
نرم افزار ABUDEN toolbox

مجموعه نرم افزار ABUDEN toolbox مخصوص بازرسان فنی طراحی شده است و دارای امکانات زیر می باشد.

 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME SEC II
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B31.1
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B31.3
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B16.01
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمندASME B16.05
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B16.09
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B16.11
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B16.21
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمندASME B16.47
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B36.10
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME B36.19
 •    طراحی و پیاده سازی اطلاعات ابعادی AISC
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME IX P NUMBER
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME IX F NUMBER
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME IX A NUMBER
 •    طراحی و پیاده سازی جداول هوشمند ASME IX APP.D
 •    انجام محاسبات M.R.T برای CYLINDER برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای SPHERICAL برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای CONICAL برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای ELLIPTICAL برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای TORISPHERICAL برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای TORICONICAL برمبنای فشارداخلی ASME SEC VIII Div.1 
 •    انجام محاسبات M.R.T برای CYLINDER برمبنای فشارداخلی وخارجی ASME SEC VIII Div.2
 •    انجام محاسبات M.R.T برای SPHERICAL برمبنای فشارداخلی وخارجی ASME SEC VIII Div.2
 •    انجام محاسبات M.R.T برای CONICAL برمبنای فشارداخلی وخارجی ASME SEC VIII Div.2
 •    انجام محاسبات M.R.T برای ELLIPSOIDAL برمبنای فشارداخلی وخارجی ASME SEC VIII Div.2
 •    انجام محاسبات M.R.T برای TORISPHERICAL برمبنای فشارداخلی وخارجی ASME SEC VIII Div.2
 •    انجام محاسبات  سطح یک برمبنای فشارداخلی  API 579-2007
 •    انجام محاسبات  استاندارد AS 3788

در این پست نرم افزار ABUDEN ToolBox برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده شده است.

عماد
رمز کلیه فایل های فشرده : (باحروف کوچک تایپ شود)

دیدگاه کاربران ۰دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید