مکانیزم های مختلف توسعه ریز ساختار آلیاژ ریختگی منیزیم AZ91

مکانیزم های مختلف توسعه ریز ساختار منطقه فراوری همزن اصطکاکی

آلیاژ ریختگی منیزیم AZ91

 

sample article

شرح

مکانیزم های مختلف توسعه ریز ساختار آلیاژ ریختگی منیزیم AZ91 : در این تحقیق پس از بررسی مشخصات ریز ساختاری منطقه فراوری شده آلیاژ منیزیم ریختگی AZ91 حین فراوری همزن اصطکاکی به بررسی دقیق نحوه توسعه ریز ساختار حین فراوری پرداخته شده است. در نرخ چرخش های پایین ناحیه همزده شامل رسوبات ریز و درشت خرد شده می باشد. ولی در نرخ چرخش بالا کسر حجمی رسوبات کاهش یافته و فقط به مقدار کمی در مرز دانه ها قابل مشاهده است . مشاهدات ریز ساختاری نشان داد که تحت تاثیر پارامترهای مختلف ۳ مکانیزم اصلی در تحولات فاز بتا موثرند که عبارتند از: مکانیزم خرد دن مکانیکی , مکانیزم انحلال حالت جامد , مکانیزم ذوب شدن فاز بتا . در این آلیاژ تغییرات اندازه دانه با تغییر پارامترهای فراوری حالتی مشابه روند معمول فراوری همزن اصطکاکی ندارد. این روند استثنا اندازه دانه با توجه به مکانیزم های مختلف توسعه ریز ساختاری و میزان گرما و کرنش همزمان فرایند مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که تغییرات شرایط دمایی /کرنشی در اثر تغییر پارامتر های فرایند می تواند سبب تغییر اندازه دانه های تبلور یافته و کسر حجی رسوب و در نتییجه میزان سختی در ناحیه فراوری شده گردد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۸۸۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران