مواد با هدایت حرارتی بالا ( Subhash L. Shind )

High Thermal Conductivity Materials

Subhash L. Shind´ e

Jitendra S. Goela

Editors

High Thermal

شرح :

مواد با هدایت حرارتی بالا ( Subhash L. Shind ) : ضریب هدایت حرارتی مواد مقدار حرارتی که در مدت یک ثانیه از یک متر مربع ماده همگن به ضخامت یک متر عبور کند و اختلافی برابر با یک درجه کلوین بین دمای دو سطح ماده ایجاد نماید ضریب هدایت حرارتی را  با λ نشان‌داده و واحد آن وات بر متردرجه کلوین است. هرچه ضریب هدایت حرارتی یک ماده کمتر باشد آن ماده عایق حرارتی بهتری است. مبدل حرارتی سیستمی است که برای انتقال حرات موثربین دوسیال گازیامایع به دیگری مورداستفاده قرارمیگیرد فوم های فلزی با هدایت حرارتی بالا مانند مس یا الومینیوم میتوانند به عنوان گزینه های مناسب درمبدلهای حرارتی بکارگرفته شوند دراین مورد ساختارهای سلول باز بهواسطه هدایت حرارتی بالا و نفوذپذیری کم مورداستفاده قرارمیگیرند که تبادل حرارتی برای گاز یا مایع باسیلان درفوم ها و خنک شدن وگرم شدن فوم دریک زمان اتفاق می افتد باوجود تخلخل های باز درفوم های فلز افت فشاربه حداقل می رسد مثالی ازچنین کاربردهایی شامل فروکشنده های حرارتی برای خنک کردن ابزار میکروالکترونیک و تراشه های کامپیوتری هستند.  ذرات مورد استفاده در نانوسیالات از جنس ذرات فلزی همچون مس (Cu), نقره (Silver)و… ویااکسید فلزی همچون آلومینیوم اکسید(Al2O۳), اکسید مس (CuO)و… هستند. سیالات متداولی که در زمینه انتقال حرارت استفاده می‌شوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند. ذرات نانو به دلیل بالا بودن ضریب هدایتی شان با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال، که یکی از پارامترهای اساسی انتقال حرارت محسوب می‌شود، می گردند. بیشتر جامدات که هادی خوب الکتریسیته هستند گرما را نیز به خوبی هدایت می کنند. مانند نقره و مس. مکانیسم هدایت حرارتی در گازها به صورت برخورد مولکولهای گاز و انتقال انرژی جنبشی میباشد. در مورد مایعات پدیده هدایت پیچیده تر بود. اما بیشتر مانند گازها می باشد. شدت انتقال حرارت هدایتی (مقدار گرمای منتقل شده در زمان واحد) متناسب با شیب دما در جسم و اندازه سطح عبور می باشد.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۸۶

حجم :‌ ۶٫۳۴MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
2.92
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران