مقایسه متمرکز کننده های فراصوت با دو روش عددی و المان محدود

مقایسه متمرکز کننده های فراصوت با دو روش عددی و المان محدود

شرح :

مقایسه متمرکز کننده های فراصوت با دو روش عددی و المان محدود: طراحان جهت طراحی متمرکزکننده های فراصوت نیازمند بررسی جامع بروی پارامترهای اولیه این عملگرها می باشند، در این مقاله با کمک دو نرم افزار تحلیلی(نرم افزار آباکوس) و محاسباتی(نرم افزار مطلب) اقدام به مقایسه رفتار این متمرکز کننده ها پرداخته شده است. براساس تحلیل صورت گرفته بروی بسامد طبیعی طولی و نتایج بدست امده از سه مدل پایه ای متمرکز کننده ها(استوانه ای، مخروطی، نمایی) و همچنین انتخاب سه ماده اولیه پرکاربرد در ساخت این عملگرها(آلومینیوم، تیتانیوم و استیل) در فرکانس ۲۰KHz اقدام به نظارت بر میزان و نوع رفتار تغییرات دامنه ارتعاش و تنش در طول متمرکز کننده شده است. هدف نهایی در این پژوهش ارایه یک الگو کارامد برای طراحی نسلهای جدید عملگرها با بازده عملکردی بهبود یافته شده می باشد. درابتدا با روش عددی و ترکیب معادلات صوت و تغییر سطح مقطع، یکسری معادلات جدید بدست امده که با پارامتر نویسی ان ها در متلب به موقعیت ماکزیمم های ارتعاشی و تنشی رسیده با ترسیم مدل در آباکوس و گرفتن آنالیز مودال به موقعیت های جدید برای ماکزیمم ارتعاش و تنش بدست امده. حال با مقایسه جواب ها و نتایجی مانند تعیین طول متمرکز کنندهف موقعیت قرارگیری قید و بندها، شدت ارتعاشی بدست امده که با مشخص شدن این پارامترها، پاسخی اساسی به طراحی ابزارهای فراصوت داده شده است. این روند را برای سه شکل مختلف از متمرکز کننده به صورت مجزا انجام داده که پس از جمع بندی های نهایی به نتایج برای شکل طراحی و جنس متمرکز کننده رسیده.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۳۹MB

لینک دانلود

 
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران