مقایسه اثر اکسیژن اتمی روی دو نوع پوشش کنترل حرارتی سیاه و سفید پلی اورتال

مقایسه اثر اکسیژن اتمی روی دو نوع پوشش کنترل حرارتی سیاه و سفید پلی اورتال

sample article

شرح

مقایسه اثر اکسیژن اتمی روی دو نوع پوشش کنترل حرارتی سیاه و سفید پلی اورتال: در این تحقیق ابتدا پوشش های کنترل حرارتی با استفاده از زرین پلی اورتال و رنگدانه ها ی دی اکسید تیتانیم و کربن سیاه تولید وسپس اثر اکسیژن اتمی به عنووان یکی از عوامل مخرب موجود در فضا روی آنها بررسی شده است . از دستگاه اکسیژن دهی پلاسمایی برای تامین جریان اکسیژن اتمی , دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی تغییرات ایجاد شده رو ی سطح و دستگاههای طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز برای بررسی تغییرات ساختار شیمیایی پوشش استفاده شده است. همچنین با اندازه گیری تغییرات ضریب جذب خورسیدی , ضریب نشر کلی , زبری و جرم پوشش , مقاومت آن در برابر اکسیژن اتمی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده زرین موجود در سطح پوشش توسط اتم های اکسیژن تخریب می شود رنگدانه کربن سیاه به دلیل ماهیت آلی آن در برابر اکسیژن اتمی اسیب پذیر است در حالی که دی اکسید تیتانیوم ماهیت معدنی دارد و در برابر اکسیژن اتمی مقاومت می کند در نتیجه علاوه بر کاهش جرم به علت تغییرات ایجاد شده در سطح پوشش ضریب جذب خورشیدی و ضریب نشر کلی نیز تغییر می کند.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۰٫۹۸MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران