مطالعه پوشش های کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا بر روی فولاد به روش سل-ژل

مطالعه پوشش های کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا بر روی فولاد به روش سل-ژل

 

sample article

شرح :

مطالعه پوشش های کامپوزیتی سیلیکا-آلومینا بر روی فولاد به روش سل-ژل : پوشش کامپوزیتی سیلیکا- آلومینا رویس فلزات و آلیاژها و به خصوص بر روی فولادها می تواند نقش افزایش مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی و مقاومت به اکسیداسیون را داشته باشد. در همین راستا در این تحقیق پوشش سل ژل سیلیکا-آلومینا به روش غوطه وری روی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. سل آلومینا با استفاده از آلومینیوم ایزوپروپوکساید و سل سیلیکا نیز با استفاده از تترااتوکسید سیلیسیم به عنوان پیش ماده تهیه گردید. سپس دو سل با نسبت وزنی ۱:۱ با یکدیگر مخلوط شد و نمونه های فولادی پس از پولیش و چربی گیری با روش غوطه وری پوشش داده شدند. پوشش های اعمال شده پس از خشک شدن در دمای محیط، در دمای ۵۰۰ سانتی گراد به مدت ۱ ساعت پخت شدند. میکروساختار و آنالیز فازی به ترتیب توسط میکروسکوپ SEM و XRD و مقاومت به خوردگی پوشش با انجام تست های الکتروشیمیایی و سختی پوشش به وسیله دستگاه میکروسختی با فرو رونده ویکرز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نمونه های پوشش داده شده مقاومت به خوردگی و سختی بالاتری نسبت به نمونه های بدون پوشش دارند. همچنین تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر این است که پوشش دارای چسبندگی قابل قبولی با زیرلایه دارد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :‌۸۶۳KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران