مطالعه تاثیر نرخ سرد کردن بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ اصلاح شده A319

مطالعه تاثیر نرخ سرد کردن

بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ اصلاح شده A319

 

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر مسعود امامی

نگارش :علی عزیزی قهرودی

چکیده :

مطالعه تاثیر نرخ سرد کردن بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ اصلاح شده A319: در این پژوهش،تاثیر نرخ سرد کردن و عملیات بهسازی بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ ریخته گری آلومینیوم،A319، مورد بررسی قرار گرفته است. غلظت آهن در آلیاژ ۰٫۶، ۱ و ۱٫۵ درصد وزنی درنظر گرفته شد و به ازای هر یک از این مقادیر، درصدهای مختلفی از چهار عنصر منگنز، کروم، کبالت و استرانسیم به آلیاژ افزوده شد تا مقدار بهیه عنصر بهساز جهت حذف فاز بتای سوزنی و تشکیل فاز آلفای حروف چینی تعیین شود. به منظور بررسی تاثیر عملیات بهسازی بر سیالیت آلیاژ، پنج ترکیب آلیاژی در شرایط بهسازی نشده و بهسازی شده تهیه و در قالب سیالیت مدل تسمه ای با ضخامت های مختلف تسمه ۱، ۳، ۵، ۷، ۹ و۱۲ میلیمتر، ریخته گری شدند. پس از تعیین طول سیالیت، ریزساختار ترکیبات بین فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. به کمک دستگاه آنالیز تصویری، مشخصات فاز بتا و DAS بر اساس نوع عنصر بهساز و ضخامت مقطع ریخته گری تعیین گردیدند. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که برای بهسازی آلیاژ A319 با ۱% وزنی آهن به ۰٫۶% وزنی منگنز،۰٫۴% وزنی کروم،۱%وزنی کبالت و ۰٫۳% وزنی استرانسیم نیاز است. نتایج دیگر مشخص نمود که عملیات بهسازی با تغییر مورفولوژی فاز بتای سوزنی به فاز آلفای حروف چینی موجب بهبود سیالیت آلیاژ A319 می گردد. همچنین مطالعات انجام شده نشان داد که با افزایش نرخ سرد شدن، کارایی عملیات بهسازی افزایش می یابد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰۹

حجم :۶٫۳۱MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران