مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ

مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ

Effect of Austenitizing Temperature and Tempering on the Tensile Behavior of Low Alloy Steel
sample article

شرح :

مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ:نقش دمای آستنیته و سپس کوئنچ از طریق عملیات سختکاری شعله ای روی یک نوع از  فولاد آلیاژی مورد بررسی واقع شد. از سه دمای ۱۰۰۰,۹۵۰,۹۰۰ درجه سانتی گراد برای آستنیته کردن استفاده گردید. نمونه هاپس از کوئنچ در دماهای مختلف  بازگشت داده شدند. نتایج حاصل از آزمون کشش نشان داد که انجام سختکاری شعله ای و یعنی آستنیته کردن سریع ترکیب مناسبی از استحکام و انعطاف پذیری را  فراهم می کند. همچنین مشاهده شد که با افزایش دمای آستنیته کردن استحکام کششی و تسلیم نمونه ها کاهش می یابد. نتایج حاکی ازایجاد پدیده تردی  مارتنزیت تمپر شده به خصوص در دمای آستنیته کردن C 1000 در محدوده دمایی بازگشت مورد بررسی بود. فولادهای آلیاژی به دلیل برخورداری از نسبت زیاد استحکام  به وزن از مقبولیت زیادی در صنایع برخوردارند. استفاده از فولاد های کم آلیاژ با کربن متوسط در دهه های اخیر مورد توجه واقع شده لذا مطالعاتی پیرامون عملیات های  حرارتی و ترمومکانیکی و جوشکاری این فولادها صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: دمای آستنیته، خواص کششی، سخت کاری شعله ای

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۱۰۸۶KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران