مطالعه انجام فرایندECAR بر روی ورق ۲ لایه جوش انفجاری شده

مطالعه انجام فرایندECAR بر روی ورق ۲ لایه جوش انفجاری شده

بدون انجام عملیاتحرارتی آنیل

 

sample article

شرح

مطالعه انجام فرایندECAR بر روی ورق ۲ لایه جوش انفجاری شده بدون انجام عملیات حرارتی آنیل : فرایندECAR یکی از فرآیندهای تولید مواد با اندازه دانه نانومتری براساس روش تغییر شکل شدید پلاستیک می باشد. که می توان با این فرایند به تولید ورق های نازک و طویل را به صورت پیوسته و در تعداد پاس های مختلف ممکن می سازد. در این مقاله به بررسی اثرات تعداد پاس در فرایندECAR بر روی ورق ۲ لایه چوش انفجاری شده که در این روش به عنوان یکی از پارامترهایی که بر روی خواص و میکرو ساختار ماده یا ورق موثر می باشد پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا ورق ۲ لایه چوش انفجاری شده تحت ۳ پاس نورد در دمای اتاق قرار گرفت. استحکام کششی, میکروسختی و مشاهدات متالوگرافی برای نمونه های تحت فرایندECAR بررسی و مقایسه شد که نتایج نشان می دهد که نمونه ها پس از۳ پاس نورد و بدون تغییر در ضخامت, سبب افزایش استحکام کششی و سختی ماده گردید و با بررسی در تصاویر میکروسکوپی نوری اصلاح ساختار و ایجاد دانه بندی هم  محور پی از فرایندECAR  در نمونه ها تاییر گردید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۸

حجم :۹۲۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران