مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله گازفشار قوی

مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله گازفشار قوی

Specifications and commissioning of high pressure gas pipelines_iran-amavad.com

مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله گازفشار قوی

شرح:

مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله گازفشار قوی: تردیدخطوط لوله انتقال گاز از شریانهای مهم اقتصادی کشور وازسرمایه های ارزشمند ملی به شمارمی رود.بنابراین لازم است در صیانت از آن کلیه مجموعه های کارفرمائی ، پیمانکاری و بهره برداری احساس مسئولیت نموده و برای طراحی ، اجراء و نظارت در ساخت و نیز نگهداری از آن از پیشرفته ترین فنآوری ها، معتبرترین استانداردها و دستورالعمل ها وازکارآمدترین نیروی انسانی استفاده نمایند . همچنین رعایت ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست بایستی همواره مد نظر ودر سرلوحه توجهات همه مسئولین و ژ
دست اندرکاران احداث و بهره برداری ازتاسیسات صنایع گازقرارداشته باشد. اهمیت رعایت ضوابط کیفی وانجام الزامات استانداردها و دستورالعمل های اجرائی مندرج در این کتابچه آن گاه دو چندان خواهد شد که بیاد آوریم این مجموعه عظیم ازسرمایه کشور از نظرها پنهان و در زیرزمین دفن می گردد و در صورت کوچکترین غفلت در رعایت کیفیت واستانداردها ممکن است جریان انرژی کشور را دچار مخاطره و سرمایه ها و منابع اقتصادی و انسانی مملکت را نابود سازد . بنابراین لازم است پیمانکاران هزینه های عملیات موضوع پیمان را با توجه به گستردگی کارومسئولیت مطابق با دستورالعمل ها ی مورد نظر و هزینه های تامین و بکارگیری نیروی انسانی و ماشین آلات و کالا وتجهیزات مورد نیاز را در پیشنهادقیمت خود منظور نماید.این کتابچه به عنوان جلد دوم پیمان حاوی مشخصات فنی ساختمان خطوط لوله انتقال ( فشار قوی ) گاز شامل هفده فصل می باشد . کلیه فصول هفده گانه باید به صورت یک مجموعه واحد و مکمل یکدیگر در نظر گرفته شده و جهت احداث و بهره برداری خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز مورد استفاده قرار گیرد.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۳۳۴

حجم :۶٫۳۰MB

لینک دانلود

مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله گازفشار قوی

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران