فیلم شیر کاهنده فشار

Pressure Reducing Valve_iran-mavad.com

فیلم شیر کاهنده فشار

شرح :

فیلم شیر کاهنده فشار: یک شیر کاهنده فشار (شیر اطمینان) به منظور جلوگیری از بالا رفتن فشار داخلی تا یک حد از قبل تعیین شده طراحی می شود. ابزار کاهنده فشار می تواند دوباره بسته شونده و یا بسته نشونده باشد. همانطورکه از اسمش بر می آید نوع دوباره بسته شونده به منظور رها کردن فشار اضافی باز شده و سپس به طور اتوماتیک بسته می شود تا فشار سیستم به حالت اولیه خود باز گردد و کار خود را از نو شروع کند. شیرهای اطمینان بارگذاری شده با فنر به عنوان شیرهای اطمینان دوباره بسته شونده استفاده می شوند. در حالت کلی، عبارات “شیر اطمینان” و ” شیر کاهنده فشار ” به جای هم می توانند به کار بروند. انواع مختلف شیر کاهش دهنده فشار های خود عملگر در زیر شرح داده شده است. شیر اطمینان: یک ابزار کاهنده فشار اتوماتیک است که بوسیله فشار استاتیک داخلی عمل می کند و خصوصیت آن باز شدن ناگهانی آن است. شیر برای سیستمهای بخار و یا گاز استفاده می شود. Safety Relief Valve: یک شیر کاهنده فشار است که خصوصیت آن بسته به کاربردش، به صورت باز شدن ناگهانی و یا باز شدن متناسب با افزایش فشار (هنگامی که فشار بالای فشار باز شدن است) می باشد. شیر ممکن است برای مایعات و یا سیالات قابل تراکم به کار برود. Relief Valve: یک شیر کاهنده فشار است که بوسیله فشار استاتیک داخلی عمل می کند که یک بالا روندگی آهسته متناسب با افزایش فشار بعد از فشار عملکرد، دارد. معمولا برای سیستم های کار کننده با مایع به کار می رود. رایج ترین المان در همه شیرهای کاهنده فشار، فنر است. فنر نیرویی را که لازم است تا نشیمنگاه دیسک را در تماس با نشیمنگاه نازل نگه دارد، اعمال کرده و همچنین نیرویی را که نقطه کارکرد شیر را تعیین می کند، با توجه به مساحت نشیمنگاه، بدست می دهد.در این ویدئو مشخصات و نحوه عملکرد شیر کاهنده فشار Pressure Reducing Valve را مشاهده خواهید کرد.

 مدت زمان : ۱:۰۸ دقیقه
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران