فورج سرد و داغ (Taylan Altan)

Cold and Hot Forging

Fundamentals and Applications

Gracious Ngaile  , Taylan Altan 

Sample

شرح:

فورج سرد و داغ : فورجینگ به معنای فورج یا آهنگری می باشد. فرم وشکل دهی فلزات گداخته، یا تحت فشار قراردادن آنها توسط قالبهای فورج و یا پرس هایهیدرولیکی یا پنوماتیک و یا پتک های ضربه ای را صنعت فورجینگ می نامند. اکثر قطعات صنعتی درصنایع مهم ماشینسازی،خودروسازی و صنایع نظامی با روش فورج تهیه می شوند. قطعاتی که به روش فورجینگ تولید شده اند دارایمقاومت و استحکام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشین کاری شده هستند، زیرا در پروسهآهنگری مواد اولیه قطعات به هم فشرده شده و قطعات مهمی مانند میل لنگ ها،دستهپیستون ها آچارها و… ساخته می شوند. فواید روش فورج شامل کاهش هزینه و انبوهی تولیدو از معایب آن دقت کم قطعات تولید شده میباشد. در صنعت فورج برای فرم دهی و شکل دادن قطعات ازچکش ها و پرس های آهنگری استفاده می شود که در انواع گوناگون پرس های مکانیکی فورج،پرسهای هیدرولیکی فورج، چکش ها و پتکهای پنوماتیک ساخته می شوند. پرسهای فورج از طریق ایجاد فشار و قدرت زیاد برروی قطعات گرم و حرارت دیده آنها را تغییر فرم می دهند.پرسهای فورج عموماً با سه مکانیزم،لنگ،پیچی وهیدرولیکی کار می کنند. چکش کاری (آهنگری دستی) فرآیند ساده و انعطافپذیری است،لیکن برای تولید انبوه مناسب نیست. چکش کاری روش کندی است که در آن دقتابعاد نهایی قطعه به مهارت کارگر بستگی دارد. آهنگری در قالب بسته (آهنگری حدیدهای) با به کارگیری قالبهای شکل دار و کنترل جریان فلز توسط آنها، بر این مشکلاتفایق آمده است. فلز گرم کرده را در محفظه ای نیمه پایین قرار میدهند و سپس یک یا چند ضربه توسط نیمه بالایی قالب وارد می شود این ضربه ها باعثجریان فلز تا حد پر کردن تمام محفظه قالب می شود فلز اضافی نیز پس از فشرده شدن بهشکل زایده نازکی در پیرامون حفره در می آید که پس از پایان کار با نوعی قالب حذفزایده برداشته می شود.اکثر فلزات قابلیت عملیات آهنگری “فورجینگ” رادارند ولی چدن خاکستری این خاصیت را ندارد زیرا امکان شکستگی در آن زیاد است.قالبهای فورج را معمولاً از جنس فولادهای ابزاریا پرآلیاژ می سازند و ساخت آنها بسیار گران تمام می شود.

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۸۲۸

حجم :۱۰٫۷MB

لینک دانلود

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
3.5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران