علائم در جوشکاری و تست های غیرمخرب

علائم در جوشکاری و تست های غیرمخرب

کامران خداپرستی

WELDING & NDT SYMBOLS_iran-mavad.comشرح :  

علائم در جوشکاری و تست های غیرمخرب : علائم جوش به نوع جوش اشاره می کند و به عنوان یک قسمت از علائم قراردادی جوش مورد استفاده قرار می گیرد . قراردادی جوش شامل چندین عنصر است خط مرج علائم جوش و بردار فلش تنها عناصر ضروری هستند. عناصر اضافی می تواند برای انتقال اطلاعات خاص جوشکاری به کار برده شوند. ممکن است اطلاعات جوشکاری با وسایل دیگر نیز بیان شوند ، مثل نوشتن یاداشت یا جزئیات ، مشخصات ، استانداردها ، کدها یا دیگر ترسیمات و یا معادل آنها در علائم قراردادی جوش نمایش داده شوند .. تمام عناصر مورد استفاده دارای محل مشخصی در علائم قراردادی جوش هستند. علامت های تکمیلی به صورت پیوند با علائم قراردادی جوش مورد استفاده قرار می گیرند. فلش علائم قراردادی جوش به یک خط از نقشه اشاره می کند که قطعاً یک خط اتصال را نمایش می دهد . پیشنهاد می شود که فلش به یک خط ممتد اشاره کند ( خط یک موضوع، خط دید ) اگر چه ممکن است فلش به یک خط نامرئی ( نه دید ) اشاره کند. در صورتی که اطلاعات روی خط مرجع نوشته شوند به این معنی است که اطلاعات مربوط به سمت دیگری است که فلش به آن اشاره می کند و در صورتی که سمت اشاره فلش مورد نظر باشد اطلاعات را زیر خط مرجع می نویسیم. به شکل های مقابل دقت کنید .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۸۰

حجم : ۱٫۹۶MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران