طرح ابتکاری مدل معادل برای شبیه سازی فرایند جوشکاری

sample article

طرح ابتکاری مدل معادل برای شبیه سازی فرایند جوشکاری

شرح :

طرح ابتکاری مدل معادل برای شبیه سازی فرایند جوشکاری: بسیاری از محققان بدلیل زمان و هزینه بالای شبیه سازی سه بعدی جوشکاری تنها به حل دوبعدی آن اکتفا می کنند. در این تحقیق با ارائه یک طرح ابتکاری (تعریف یک مدل معادل برای شبیه سازی جوشکاری)، تعداد الما نها و گر هها را کاهش داده و در نتیجه زمان حل را کاهش و تا حد زیادی مشکلات حل های س هبعدی را برطرف نموده ایم. شبیه سازی فرایند جوشکاری زیرپودری به کمک روش اجزاء محدود با تحلیل  غیر کوپله حرارتی و مکانیکی در سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول از حل حرارتی تاریخچه دمایی مشخص شده و سپس در مرحله دوم توزیع فازهای متالورژیکی در نواحی ذوب و متاثر از جوشکاری محاسبه می شود. نهایتاً در مرحله سوم از حل مکانیکی، توزیع تنش ب هدست م یآید که خاصیت ماده برای هر المان با توجه به فاز مشخص شده در مرحله دوم به آن اختصاص می یابد. یکی از مهمترین اهداف این شبیه سازی، بررسی تنش های پسماند حاصل از جوشکاری می باشد. مقایس های بین نتایج حرارتی حاصل شده از برنامه با نتایج متالوگرافی و آزمایشگاهی این تحقیق صورت گرفته است که گویای دقت بالای برنامه است. جوشکاری ذوبی به عنوان یک روش اتصال در صنایع مختلف از جمله سازه های فلزی، لوله سازی و صنایع خودرو به طور گسترده کاربرد دارد. پیش بینی شرایط سازه پس از جوشکاری مانند تنشهای پسماند و اعوجاج حاصل از جوش ب رای طراحان اهمیت زیادی دارد . مهمترین عوامل ایجاد تنش ها و کرنش های پسم اند در این قطعات کرنش پلاستیک ایجاد شده در جسم به دلیل گرادیان دمای بالا و کرنش های ناشی از ایجاد استحاله های فازی در طی سیکل حرارتی می باشند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۷

حجم :۱٫۱MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران