شکست نگاری و بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI 5150

شکست نگاری و بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI 5150

با استفاده از روش های مختلف عملیات حرارتی

sample article

شرح :

شکست نگاری و بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI 5150 با استفاده از روش های مختلف عملیات حرارتی:در این تحقیق به بررسی خواص مکانیکی و شکست نگاری فولاد AISI5150علاوه بر روش عملیات حرارتی مارتمپرینگ و آستمپرینگ پرداخته شده است. ، زمان آستنیته کردن هم مورد بررسی قرار گرفت. هدف تحقیق رسیدن به استحکام کششی بیشتر از ۱۴۰۰MPa وازیاد طول بیشتر از ۱۰% بود. آنالیزهای انجام شده عبارتند از از سختی سنجی وآنالیز SEMسطوح شکست نمونه های عملیات حرارتی شده. دماهای آستمتر۳۲۵،۳۷۰،۴۱۰ ودمای مارتمپر۲۶۰ درجه بود.تمپر نمونه های مارتمپر و کوئنچ و تمپر در ۴۵۰ درجه سانتی گراد وبه مدت ۹۰ دقیقه انجام شد.بهترین نتیجه مربوط به نمونه کوئیچ وتمپر شده با استحکام کششی۱۵۰۰MPa و ۱۰/۲ % بود.نمونه های مارتمپر و آستمپر با زاویه ۴۵ شکسته شدندکه مکانیزم این نوع شکست مورد بررسی قرار گرفت. فولادAISI5150 از فولادهای کربن متوسط کروم دار است که در فنرهای تخت و مارپیچ تحت تنش های بالا برای اتومبیل و  تریلر ها کاربرد دارد. این فولاد در حد مرزی فولادهای کربن متوسط و کربن بالا محسوب میشود و هنگامی که به طور کامل سخت می شود

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۲٫۱KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران