شبیه سازی کامپیوتری تعیین درصد تغییرحالت و سختی در عملیات حرارتی کوئنچ فولادها

شبیه سازی کامپیوتری تعیین درصد تغییرحالت و سختی در
عملیات حرارتی کوئنچ فولادها

 

sample article

شرح

در پژوهش حاضر ابتدا یک مدل حرارتی به روش المان محدود در مختصات دو بعدی با تقارن محوری بر اساس آزمایش تهیه و در مرحله بعد با استفاده از تاریخچه حرارتی نقاط مختلف نمونه جامینی، ANSYS استاندارد جامینی در نرم افزار درصد فازهای تشکیل شده و سختی حاصل از کوئنچ فولاد پیش بینی گردید. برای این منظور ابتدا نقاط لازم از دیاگرام فولاد مورد نظر، که بیانگر درصد پیشرفت استحاله های فریت، پرلیت و بینیت بود، مشخص و سپس الگوریتمی برای بررسی شرایط برخورد منحنی های سرد شدن با دیاگرام CCT فولاد توسعه داده شد و بر اساس محل برخوردهای بدست آمده، محاسبات فازی و سختی انجام پذیرفت. با توجه به معلوم بودن سختی هر نقطه از نمونه جامینی و امکان محاسبه ی مدت زما قرارگیری در محدوده دمائی ۵۰۰ تا ۸۰۰ درجه ساتیگراد (زمان tg/5 )برای نقاط مختلف، مقادیر te/5 به دست آمده را می توان به عنوان معیاری برای تعیین سختی نقاط مختلف هر قطعه صنعتی از جنس فولاد فوق مورد استفاده قرار داد. از مدل شبیه سازی توسعه داده شدهی حاضر می توان برای پیش بینی درصد تغییر فاز و سختی حاصل از کوئنچ قطعات صنعتی فولادی (درصورت در اختیار بودن دیاگرام CCT)  استفاده نمود. اگرچه شبیهسازی فرآیند عملیات حرارتی با چالشهای بسیاری روبروست ولی میتواند اطلاعات ارزشمندی از درصد فازها و ساختارهای نهایی و سختی هر نقطه و همچنین تنشهای پسماند حرارتی و متالورژیکی را فراهم آورد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۹۰۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران