سایش فرسایشی و خوردگی ماشین هیدرولیک (C.G.Duan)

Abrasive Erosion and corrosion of Hydraulic Machinery

C.G.Duan

Sample

شرح:

سایش فرسایشی و خوردگی ماشین هیدرولیک : فرسایش یک سطح جامد ناشی از تماس با سطحی دیگر است. این فرایند در اثر تماس مکانیکی دو سطح با یکدیگر رخ می‌دهد. این فرایند شامل تغییر ابعاد یک ماده در اثر تغییر شکل پلاستیک نمی‌شود. همچنین فرایندهایی مانند حفره‌زایی که فرسایش در اثر مایع، خوردگی که در اثر واکنش شیمیایی، و فرسایش ناشی از ضربه نمی‌شود.فرسایش فرایند نابودی تدریجی رویهٔ یک ماده‌است. فرسایش عبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین (انتقال یا حرکت آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر در سطح زمین) توسط آب یا باد. فرسایش فرایندی است که طی آن ذرات خاک از بستر خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می¬شوند به طور کلی کلمه فرسایش از دو جهت قابل بحث می‌باشد؛ معنی وسیع کلمه شامل فرسایش‌های آبی و بادی و یخچالی است و معنی خاص کلمه بدون در نظر گرفتن حالت‌های مشخص آن در مورد فرسایش در خاکهای کشاورزی می‌باشد. وقتی از فرسایش صحبت می‌شود، فوراً آثار و علایمی که مشخص کننده نوع فرسایش است در نظر مجسم می‌گردد که با تخریب، برداشت، حمل مواد و رسوب یا تجمع مواد همراه می‌باشد. فرسایش خاک یک پروسه منفی طبیعی وغیر طبیعی است که در مناطق خشک ونیمه خشک ومناطق سیلاب زده رخ می‌دهد.درین صورت خاک تخریب گردیده زمین حاصلخیزی خودرا از دست می‌دهد. انواع  مکانیزم های سایش : ۱- سایش خراشان :سایش خراشان زمانی رخ می دهد که یک سطح سخت و زبردر مقابل یک سطح نرم تر می لغزد. سایش خراشان را کاهش جرم مواد به سبب حرکت ذرات سخت در سطح لغزش تعریف می کند .سایش خراشان بر اساس نوع تماس و محیط تماس طبقه بندی می شود .نهایتاً نوع تماس مشخص کننده نوع سایش خراشان است ،دو نوع سایش خراشان عبارتند از دو جسمی و سه جسمی .سایش خراشان دو جسمی زمانی رخ می دهد که ساینده ها یا ذرات سخت ماده را از سطح مقابل جدا می کنند همانند جدا شدن ذرات توسط برش یاایجاد شیار .سایش خراشان سه جسمی زمانی رخ می دهد که ذرات می توانند آزادانه روی سطح بلغزند. ۲- سایش چسبان :سطوح قطعات که توسط فرایندهای مختلف تولید می شوند کاملاً صاف نبوده بنابر این درگیری قطعات با یکدیگر در نقاط خاصی صورت می گیرد که تنش های زیادی در آن قسمت ها ایجاد می کند که موجب تغییر شکل پلاستیکی و ایجاد اتصالات موضعی می شود. این سایش موقعی رخ می دهد که لغزش موضعی بین دو سطح درگیر موجب گسیختگی اتصال و نهایتاً انتقال ماده از یک سطح به سطح دیگر شود .گسیختگی اتصالات در فصل مشترک و یا در حالت حاد تر در عمقی از محل اتصال به طور مداوم صورت می گیرد . نکته : اگر گسیختگی در سطح تماس اولیه باشد استحکام برشی محل اتصال کمتر از استحکام هر دو ماده درگیر می باشد چنانچه گسیختگی در لایه زیرین صورت گیرد استحکام برشی محل اتصال بیشتر است و در این حالت انتقال ماده از یک سطح به سطح دیگر وجود دارد .هرچه گسیختگی در لایه زیرین صورت گیرد استحکام برشی محل اتصال بیشتر است و در این حالت انتقال ماده از یک سطح به سطح دیگر وجود دارد که در حالت دوم به سایش چسبان می رسیم.۳- سایش خستگی سطحی : در این پروسه سطح ماده توسط بارگذاری سیکلیک تضعیف می شود که یک نوع مرسوم از خستگی است. سایش خستگی زمانی ایجاد می شود که ذرات سایش توسط رشد سیکلیک میکرو ترک روی سطح جدا شده اند.این میکرو ترک ها می توانند هم زیر سطح باشتد و هم superficial .و این سایش را می توان با تشکیل ترک و جدا شدن ماده از سطح به علت اعمال نیروهای متناوب تکراری ایجاد کرد .

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۴۲۶

حجم :۸٫۶۳MB

لینک دانلود

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران