ساختار, ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAI تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیر لایه فولاد کم کربن

ساختار, ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAI تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیر لایه فولاد کم کربن

 

sample article

شرح

ساختار, ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAI تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیر لایه فولاد کم کربن: پوشش FeAI بر روی زیر لایه فولاد کم کربن با استفاده از روش سنتر احتراقی ایجاد شده است. پیشتر در مورد نحوه وقوع واکنش و فرایند تولید پوشش و عوامل موثر در آن توضیح داده شد. در این پژوهش ساختار بخش های مختلف زیر لایه , فصل مشترک زیر لایه /پوشش و پوشش با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکتونی روبشی بررسی شده است. دمای بالای واکنش سنتز احتراقی موجب ذوب فصل مشترک و نفوذ برخی از عناصر از زیر لایه به فصل مشترک شده است. عناصر موجور در بخش های مختلف پوشش, زیرلایه و فصل مشترک با استفاده از میکروسکوپ SEM, انالیز EDS و همچنین الگوی پراش XRD مشخص و بحث شده و فازهای موجود در فصل مشترک و پوشش با استفاه از این آنالیزها مشخص شده اند. تصاویر و نتایج بست آمده از این آنالیزها گواهی بر وقوع اکنش سنتز, دمای بالای آن و چسبندگی مناسب پوشش و زیر لایه می باشد. مطالعات زیادی در زمینه پوشش دهی مواد با استفاده از روش سنتز احتراقی تولید صورت گرفته است.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱٫۶۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران