ساختارهای گرافیت در چدن ها

ساختارهای گرافیت در چدن ها

www.Iran-mavad.com_graphitesشرح :  

ساختارهای گرافیت در چدن ها : انواع گرافیت در چدن خاکستری (Graphite Types in Gay Cast Iron) در طی انجماد به وجود آمده که شامل گرافیت های رشته ای با اندازه، شکل و نحوه توزیع مختلف می باشد. پنج نوع اصلی گرافیت های رشته ای (نوع A تا E) که طبق ASTM A247 و AFS به صورت استاندارد در آمده اند، در شکل ارائه شده است. رشته های نوع A، با پخش یکنواخت و جهت تصادفی و اندازه کوچک مطلوب و مفید هستند که در شکل دیده می شود اما، در عمل اغلب انواع سلولی و شاخه ای به وجود می آیند. نوع B تجمع گلبرگی شکل و جهت تصادفی، نوع C جهت تصادفی و اندازه رشته ها درشت تر. نوع D جدایش بین شاخه ای و جهت تصادفی و رشته های نوع E با جدایش بین شاخه ای و جهات ترجیحی اغلب در چدن های هایپو یوتکتوییدی یافت می شود. محققین زیادی علت تشکیل گرافیت های نوع D را اثر مادون تبرید به هنگام انجماد می دانند. رشته های بزرگ با جهت تصادفی، زمانی به وجود می آیند که آهنگ های جوانه زنی و انجماد آهسته و گرافیت زایی آسان باشد. رشته های کوچک وقتی به وجود می آیند که به علت مادون تبرید متوسط، آهنگ جوانه زنی سریع است و زمان برای گرافیت زایی کافی است. مادون تبرید زیاد از گرافیت زایی جلوگیری می*کند و موجب تشکیل چدن سفید می شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱

حجم : ۱٫۶۱MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
 
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران