ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد HSLA-100 در جوشکاری همزن اصطکاکی

ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد HSLA-100 در جوشکاری همزن اصطکاکی

sample article

شرح :

هدف از تحقیق حاضر امکان سنجی جوشکاری فولاد HSLA-100 به روش همزن اصطکاکی و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل از آن است. بدین منظور جوشکاری در سرعت های چرخشی ۴۰۰ ، ۶۳۰ و ۸۰۰ rpm و سرعت خطی ثابت ۱۰۰mm/min انجام شد. ریزساختارهای حاصل با استفاده از میکروسکوپ نوری و خواص مکانیکی نمونه های چوشکاری شده با استفاده از ریزسختی سنجی و کشش مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه جوشکاری سه خط جوش سالم حاصل شد و بررسی ریزساختاری نمونه ها حاکی از آن بود که ناجیه همزده تمامی نمونه ها مارتنزیت کم کربن می باشد که با نتایج آزمون ریزسختی در توافق است و با افزایش سرعت چرخشی سختی ناحیه همزده کاهش یافته است. شکست نمونه های آزمون کشش از ناحیه ی فلز پایه می باشد. این فولاد پس از انجام آزمایشات متعدد برای استفاده در ساختمان کشتی مورد تایید قرار گرفت زیرا که نتایج بررسی ها حاکم از آن بود که این فولاد خواص لازم را در این راستا برآورده ساخته و جوشکاری آن نیز آسان تر، بدون نیاز به پیش گرم و با مواد مصرفی و فرآیندهای مشابه برای جوشکاری فولاد HY-80 که قبلا از فولادهای این خانواده استفاده می شد ، قابل انجام است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :‌۲٫۵۴MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران