روش های اندازه گیری اندازه دانه (براساس ASTM)

روش های اندازه گیری اندازه دانه

همراه با مثالی از

اندازه گیری اندازه دانه ی سوپرآلیاژ Inconel 738

grain size measurement astm

شرح:

روش های اندازه گیری اندازه دانه (براساس ASTM) : سه روش اساسی برای تخمین اندازه ی دانه ها به وسیله ی ASTM توصیه شده است که عبارتند از روش مقایسه ای، روش Heyn یا روش تقاطع، روش Jeffries یا روش مساحت سنجی.  در روش هین نمونه را طبق روش های مورد استفاده در متالوگرافی آماده و حکاکی می کنیم .تصویر یا عکس ریز ساختار با بزرگنمایی ۱۰۰ را با یک سری از نگاره های مربوط به اندازه دانه درجه بندی شده استاندارد(ASTME112-63) مقایسه می کنیم و تصویر مشابه را می یابیم و سپس اندازه دانه فلز را توسط عددی مطابق با عدد شاخص تصویر مشابه ، مشخص می کنیم . فلزها با دانه های مختلف به همین روش درجه بندی می شوند ودر چنین مواردی معمول است اندازه دانه را بر حسب دو عدد که نشانگر درصد تقریبی اندازه های موجودند ، ارائه می دهیم . روش مقایسه ایی برای نمونه های دانه های هم محور مناسب تر ودقیق تر است . برای اندازه گیری اندازه دانه ی نمونه ی سوپرآلیاژی Inconel738 که ساختاری دندریتی دارد از روش هین استفاده شده است. نرژی ازاد دانه های درشت نسبت به دانه های ریز کمتر است.این تفاوت در انرژی به علت کاهش مرز دانه هاست. بنابراین در شرایط ایده ال یک تک بلور ، کمترین مقدار انرژی را دارد . این مقدار انرژی نیروی محرکه برای رشد دانه است . در مقابل این نیرو ، صلابت شبکه قرار دارد . با کاهش دما ، صلابت شبکه کاهش و اهنگ رشد دانه افزایش می یابد . در هر دمایی ،اندازه ی بیشینه ای از دانه وجود دارد که به ازای آن دو اثر مذکور در تعادل اند .

قالب بندی:pdf

تعداد صفحات :۶

حجم :۹۴۱KB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterateraterate
3.25
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران