رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید

رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید

 

sample article

شرح :

رسوب الکتروفورتیکی فیلم نانوکامپوزیتی کیتوسان- نانوتیوب هالوساید: این مطالعه، رسوب الکتروفورتیکی نانوکامپوزیتی ۲ جزئی کیتوسان (CS )- نانوتیوب هالوساید (HNT)در جهت اصلاح سطح زیرلایهی تیتانیمی را بررسی کرده است. با تغییرات پارامترهای سوسپانسیون، بررسیهایی بر رفتار رسوبدهی پوشش کیتوسان- HNT و پوشش تکجزئی کیتوسان صورت گرفت. همچنین مکانیسم رسوبدهی با حضور کیتوسان و نانوتیوبهای هالوساید ارائه گردید. مطالعات پتانسیل زتا، تغییرات رفتار الکتروفورزیسی ذرات نانوتیوب هالوساید را در حلال پایه اتانولی بررسی میکند. نتایج حاصله از بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو X و طیف سنجی مادونقرمز با تبدیل- فوریه تشکیل فیلمهای نانوکامپوزیتی یکنواخت محتوای نانوتیوبهای هالوساید در زمینه کیتوسانی را نشان داد. آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ارزیابی کرد که پوشش کیتوسانی محتوای نانوتیوبهای هالوساید مقاومت به خوردگی بیشتری بر روی زیرلایهی تیتانیمی در محلول شبیه سازی شده ی بدن ایجاد کرد.

کیتوسان پلیمری طبیعی و محصول کیتین است. خواص زیستی این ماده به همراه توانایی آن در استفاده در شکلهای متفاوت سبب کاربردهای گستردهی آن در مهندسی بافت شده است . ویژگی ساختاری کیتوسان این است که آمینهای اولیه در موقعیت C-2 باقیماندهی د-گلیکوزآمین (D-glucosamine )حضور دارند. این گروههای آمینی در محیطهای اسیدی رقیق، حالت کاتیونی دارند که سبب افزایش واکنشپذیری آنها میشوند

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۸۶۱KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران