خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت Al/Ni تولید شده با استفاده ازفرآیند اصطکاکی اغتشاشی

خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت Al/Ni

تولید شده با استفاده ازفرآیند اصطکاکی اغتشاشی

sample article

شرح:

خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت Al/Ni تولید شده با استفاده ازفرآیند اصطکاکی اغتشاشی  : در پژوهش حاضر، از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی جهت تلفیق ذرات نیکل با آلیاژ آلومینیوم ریختگی A413 بهره گرفته شد.پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی شامل سرعت چرخشی و سرعت خطی، به ترتیب ۲۰mm/min,2000rpm انتخاب شدند. جهت بررسی تحولات ریز ساختاری از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید.همچنین جهت ارزیابی تشکیل ترکیبات بین فلزی، طیف نگار تفکیک انرژی به کار گرفته شد. به منظور بررسی خواص سایشی، آزمون پین روی دیسک صورت پذیرفت. مشاهدات ریز ساختاری حاکی از شکسته شدن تیغه های سوزنی شکل سیلیسیم و از بین رفتن دندریت های اولیه α-Al ، در ناحیه اغتشاش یافته بود. نتایج حاصل از بررسی رفتار سایش، دلالت بررفتار سایشی بهتر ساختار کامپوزیتی نمونه فرآیند شده در قیاس با فلز پایه به علت تحول ریز ساختاری و افزایش میزان سختی در طی انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی داشت. جهت بررسی تحولات ریز ساختاری از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید.همچنین جهت ارزیابی تشکیل ترکیبات بین فلزی، طیف نگار تفکیک انرژی به کار گرفته شد. به منظور بررسی خواص سایشی، آزمون پین روی دیسک صورت پذیرفت. مشاهدات ریز ساختاری حاکی از شکسته شدن تیغه های سوزنی شکل سیلیسیم و از بین رفتن دندریت های اولیه α-Al ، در ناحیه اغتشاش یافته بود. نتایج حاصل از بررسی رفتار سایش، دلالت بررفتار سایشی بهتر ساختار کامپوزیتی نمونه فرآیند شده در قیاس با فلز پایه به علت تحول ریز ساختاری و افزایش میزان سختی در طی انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی داشت.

واژه های کلیدی: فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، کامپوزیت Al/Ni ، ریز ساختار، ترکیب بین فلزی، سایش

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۲۹۰۰KB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterate
3
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران