جهت گیری مرجح رسوبات در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC

sample article

جهت گیری مرجح رسوبات در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC

شرح :

جهت گیری مرجح رسوبات در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC:سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC جزو الیاژهایی است که تحت سیکل های مختلف عملیات حرارتی ، رسوبات موجود در ریز ساختار آن تمایل زیادی را برای جهت گیری های مرجح ( بافت) از خود نشان می دهند. در این تحقیق ، ابتدا با انجام سیکل های مختلف عملیات حرارتی مورفولوژی های مختلفی از رسوبات در ریز ساختار نمونه های سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC ایجاد شد. سپس با استفاده از روش پراش سنجی اشعه X جهت گیریهای مرجح مربوط به مورفولوژی های مختلف رسوبات در ریز ساختار نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که با تغییر مورفولوژی رسوبات کرنش الاستیک هم سیمایی در فصل مشترک رسوب / فاز زمینه تغییر یافته و باعث تغییر جهت گیری مرجح مورفولوژی های مختلف رسوبات نسبت به یکدیگر می شود. بر این اساس ، جهات [۱۱۱] و [۲۰۰] برای رسوبات کروی ، جهت [۱۳۳] برای رسوبات مکعبی و جهت [۲۲۰] برای رسوبات دندریتی شکل از بالاترین شدت پراش اشعه X برخوردار بوده و جهات مرجحی محسوب می شوند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :۵۵۰KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران