تکنولوژی منیزیم ( Friedrich · Mordike)

Magnesium Technology

Metallurgy, Design Data,Applications

Friedrich · Mordike


Magnesium_Technology

شرح :

تکنولوژی منیزیم ( Friedrich · Mordike) : تولید تجاری منیزیم به روش الکترولیز مذاب کلرید منیزیم و احیای متالوترمیک اکسید منیزیم با سیلیکون انجام می شود. منیزیم و آلیاژ های آن دارای کاربرد های فراوانی در صنایع مختلـف نظیر هــوا ـ فضــا، انـرژی هـسته ای، سـاخت تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی و … می باشند . لذا امروزه تولید منیـزیم فلـزی بـا درجـه خلـوص بـالا در صـنایع مختلف اهمیت اساسی دارد . روش متداول تولید منیزیم فلزی در جهان عبـارت اسـت از : روش الکترولیـز و روش سیلیکوترمیک . یک بررسی آماری در سال ۲۰۰۳ میلادی نشانگر آن h ست که حدود ۶۰ درصـد از کـل منیـزیم فلزی تولید شده در این سال (۴۰۸۰۰۰ تن ) مبتنی بر روش الکترولیز بوده است . تولید فلز منیـزیم بـا بـه کـارگیری روش الکترولیز برای اولین بار، کشور ما را در زمره کشور هـای تولیـد کننـده و صـاحب تکنولـوژی منیزیم قرارداده است . الکترولیز کلرید منیزیم در محلول های آبگون، در کاتد هیدروژن آزاد می کند نه منیزیم. تلاش برای الکترولیز نمک منیزیم در حلال های آلی موفقیت آمیز نبوده است. احیای کربوترمیک اکسید منیزیم بطور صنعتی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات ۶۹۶

حجم :۲۰MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران