تولید کامپوزیت نانوساختار تنگستن/آلومینا به روش مکانوشیمیایی

تولید کامپوزیت نانوساختار تنگستن/آلومینا به روش مکانوشیمیایی

(با سیستم Wo3/Al/Zn)

 

sample article

شرح :

تولید کامپوزیت نانوساختار تنگستن/آلومینا به روش مکانوشیمیایی (با سیستم Wo3/Al/Zn) : با توجه به خواص ویژه فلز تنگستن (نقطه ذوب بالا، داشتن کمترین ضریب انبساط حرارتی و سختی مناسب) استفاده از آن در ایجاد کامپوزیت های نانوساختار تنگستن/اکسید فلز رو به افزایش می باشد. به همین منظور می توان از روش مکانوشیمیایی برای دست یافتن به این ساختار استفاده کرد. در این تحقیق با اعمال فرایند آلیاژسازی مکانوشیمیایی بر پودر اکسید تنگستن و مخلوط پودهای آلومینیوم و روی به عنوان عوامل احیا کننده، به بررسی قابلیت احیا همزمان اکسید تنگستن توسط آلومینیوم و روی و ایجاد کامپوزیت نانوساختار تنگستن/آلومینا پرداخته شده است. سپس با تغییر نسبت آلومینیوم و روی اولیه، سنتز کامپوزیت هایی با درصدهای پیش بینی شده آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. که در نهایت با حذف عامل کنترل کننده (اکسید روی) از طریق فرایند اسیدشویی، نمونه نهایی تولید می شود. که نتایج آزمون های پراش اشعه ایکس (XRD)، محاسبات تغییرات درصد وزنی قبل و بعد از اسید شویی، آزمون تفرق سنجی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (EDS)، طیف سنجی اشعه ایکس (XRF) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاکی از انجام فرایند کنترل شده ی احیاء اکسید تنگستن توسط آلومینیوم و روی و تشکیل کامپوزیت نانوساختار تنگستن/آلومینا با درصدهای پیش بینی شده آلومینا در ابعاد نانو، مورد استفاده در صنایع مختلف می باشد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :‌۹۸۵KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران