تولید کامپوزیت لایه ای به روش اکستروژن در کانال های همسان زاویه دار ( ECAP )

تولید کامپوزیت لایه ای به روش اکستروژن در کانال های همسان زاویه دار ( ECAP )

Production of laminated composite by ECAP

sample article

شرح :

تولید کامپوزیت لایه ای به روش اکستروژن در کانال های همسان زاویه دار ( ECAP ): اکستروژن در کانال های همسان زاویه دار، یکی از روش های تغییر شکل پلاستیک  شدید میباشد که در تولید کامپوزیت ها نیز میتواند به کار رود. هدف این پژوهش افزایش استحکام باندهای کامپوزیت لایه ای در نتیجه تبدیل اتصال مکانیکی لایه های  کامپوزیت به اتصال نفوذی میباشد. بدین منظور کامپوزیت لایه ای مس آلومینوم به وسیله فرآیند – ECAP در دمای محیط و در دمای بالا تولید شد.پس از انجام یک و چهار  پاس فرآیند ECAP بر روی نمونه ها، ریزساختار فصل مشترک لایه های کامپوزیت به وسیله میکروسکوپ نوری و استحکام برشی میان لایه ها به وسیله آزمون استحکام  برشی بررسی شد. توزیع میکروسختی در نمونه ها نیز مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ نوری و نیز تست استحکام برشی نشان داد که در  نمونه چهار پاس ECAP شده به دلیل اعمال کرنش بیشتر اتصال لایه ها قوی تر شده و استحکام برشی میان لایه ها در نمونه چهار پاس ECAP شده به مقدار قابل  ملاحظه ای بیشتر از استحکام برشی نمونه یک پاس ECAP شده میباشد. در ضمن با افزایش دمای ECAP استحکام برشی میان لایه ها به مقدارقابل توجهی افزایش  مییابد، زیرا در دمای بالا امکان ایجاد اتصال نفوذی در فصل مشترک های مس و آلومینیم وجود دارد در صورتی که در دمای محیط  اتصال مس و آلومینیوم بیشتر مکانیکی  میباشد.

واژه های کلیدی: اکستروژن در کانال های همسان زاویه دار، کامپوزیت لایه ای، استحکام برشی، اتصال نفوذی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۱۲۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران