تولید و مشخصه یابی نوارهای لحیم کاری آمورف MBF-100

تولید و مشخصه یابی نوارهای لحیم کاری آمورف MBF-100

 

شرح :

تولید و مشخصه یابی نوارهای لحیم کاری آمورف MBF-100: در این تحقیق، نوار لحیم کاری آمورف MBF-100 با استفاده از فرایند ریخته گری نوارهای عریض که از انواع روشهای انجماد سریع می باشد، تولید شده است. با کنترل پارامترهای فرایند، نوار تولیدی با ضخامت میانگین ۴۲ میکرومتر وعرض ۱۰ میلی متر و با مشخصات ظاهری مناسب بوده است . پراش پرتو ایکس نیز آمورف بودن نوار را تایید نموده است. کیفیت سطحی نوار بر اساس فوق ذوب و عدد استفان مناسب، مطابق با الگوهای استاندارد برای نوارهای آمورف تولیدی با روش های انجماد سریع بوده است. دمای لیکوئیدوس و سالیدوس نوار به ترتیب ۱۱۷۵ و۱۱۴۵ درجه سانتی گراد مشاهده گردید. به منظور بررسی کارایی نوار MBF-100 در لحیم کاری، از این نوار در فرایند اتصال فاز مایع گذرا ) TLP ( برای نمونه ای از سوپرآلیاژ FSX-414 در دمای ۱۱۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد. قابلیت نفوذ و ترکنندگی بالای نوار با سوپرآلیاژ در مطالعات ریزساختاری مشاهده گردید. علاوه بر این، پروفیل سختی در عرض اتصال نیز نشان داد که اتصال بطور کامل انجام شده و مناطق مختلف ریزساختاری قابل تشخیص بود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۹

حجم :۱٫۹۹MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران