تولید نانوذرات NiCrAlY توسط آسیاکاری در حضور عامل کنترل کننده فرآیند

تولید نانوذرات NiCrAlYتوسط آسیاکاری

در حضور عامل کنترل کننده فرآیند

 

sample article

شرح

تولید نانوذرات NiCrAlYتوسط آسیاکاری در حضور عامل کنترل کننده فرآیند : در این پژوهش بررسی امکان تولید نانوذرات NiCrAlY از طریق فرآیند آسیاکاری بررسی شد. بدین منظور پودر NiCrAlY تجاری با ابعاد میکرونی، طی دو فرآیند آسیاکاری خشک (بدون افزودن عامل کنترل کننده فرآیند) و آسیاکاری تر (با افزودن عامل کنترل کننده فرآیند) برای زمان های ۱, ۲, ۴ و ۸ ساعت تحت عملیات آسیاکاری سیاره ای قرار گرفت. سپس تصاویر FE‐SEM از آنها تهیه شد. نتایج نشان داد که فرآیند آسیاکاری پودرهای NiCrAlY در حالت خشک حتی در زمانهای طولانی نیز نمی تواند منجر به تولید نانوذرات NiCrAlY گردد. بلکه ممکن است که با انجام این فرآیند، فقط پودر بصورت نانوساختار درآید. درحالیکه با افزودن ۵% وزنی تولوئن به عنوان عامل کنترل کننده فرآیند و ممانعت از جوش سرد به هنگام را مشاهده نمود. بنابراین با افزایش زمان آسیاکاری، بخش NiCrAlY آسیاکاری، در همان ساعات اولیه می توان نانوذرات اعظمی از پودر به نانوذرات تبدیل میشود.آسیاکاری یکی از روش های مناسب جهت تولید مواد نانوکریستال و نانوساختار م یباشد، مواد نانوساختار به موادی اطلاق میشود که در یک بعد اندازه آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد. اما مواد نانوکریستال موادی هستند که ساختار درونی آنها متشکل از کریستالیت های کمتر از ۱۰۰ نانو باشد.اگرچه ممکن است اندازه کلوخه و یا آگلومره های آنها در حد میکرون و یا بیشتر از آن باشد با نانو شدن کریستالیت ها در واقع تعداد آن دسته از اتم هایی که در مرز قرارگرفته اند نسبت به آن دسته از اتم هایی که در حجم کریستالیت قرار گرفته اند افزایش می یابد. آنچه در آسیاکاری اتفاق م یافتد در واقع فرآیند پیچیده ای متشکل از شکست، تغییر شکل، جوش سرد و حتی نفوذ در فواصل کم می باشد، به همین دلیل است که از این فرآیند برای آلیاژسازی مکانیکی نیز استفاده میگردد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :۹۹۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران