تولید ساندویچ پنل آلومینیمی به روش ریخته گری نفوذی

تولید ساندویچ پنل آلومینیمی به روش ریخته گری نفوذی

Manufacturing of aluminum foam sandwich panels by infiltration of NaCl space holders
sample article

شرح :

تولید ساندویچ پنل آلومینیمی به روش ریخته گری نفوذی : ساختار سلولی باعث ایجاد ترکیب مناسبی از خواص جذب انرژی بالا و سفتی مطلوب در ساندویچ  پنل های آلومینیمی شده است. یکی از موانع گسترش استفاده از ساندویچ پنل های آلومینیمی در صنایع خودروسازی،کشتی سازی و هوافضا، هزینه ی بالای تولید این  مواداست. در این مطالعه، با انجام تغییراتی در فرآیند ریخته گری نفوذی با استفاده از فضاساز سدیم کلرید، شیوه ی نوینی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، مذابآلومینیم با فوق گداز بالا به داخل یک پروفیل مکعبی آلومینیمی پیشگرم شده ریخته شده و بلافاصله سدیم کلرید پیشگرم شده به آن اضافه میگردد. سپس مخلوط  مذکور تا انجماد کامل توسط یک پیستون تحت فشارقرار میگیرد. در نهایت نمونه بدست آمده ماشین کاری شده و فضاساز آن توسط آب حذف میگردد تا ساندویچ
پنل آلومینیمی حاصل شود. از طریق اعمال تغییرات در ماده ی فضاساز و متغیرهای فرآیند، اندازه حفرات و چگالی هسته فومی قابل کنترل است. به طوری که، ساندویچ  پنل های تولید شده به این روش، دارای هسته ای با درصدتخلخل بین ۲۷ تا ۶۵ درصد هستند. نمودارهای تست فشار تک محوری ، شامل سه قسمت الاستیک، مسطح وفشردگی بوده که گستردگی زیاد منطقه مسطح نشان دهنده توانایی بالای نمونه در جذب انرژی وارده است.

کلمات کلیدی: ساندویچ پنل آلومینیمی، ریخته گری نفوذی، فضاساز سدیم کلرید، همانندسازی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۱۵۵KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران