تولید نانوذرات NiCrAlYتوسط آسیاکاری در حضور عامل کنترل کننده فرآیند

تولید نانوذرات  NiCrAlY توسط آسیاکاری در حضور عامل کنترل کننده فرآیند

 

sample article

شرح :

تولید نانوذرات NiCrAlYتوسط آسیاکاری در حضور عامل کنترل کننده فرآیند: در این پژوهش بررسی امکان تولید نانوذرات NiCrAlYNiCrAlY از طریق فرآیند آسیاکاری بررسی شد. بدین منظور پودر تجاری با ابعاد میکرونی، طی دو فرآیند آسیاکاری خشک (بدون افزودن عامل کنترل کننده فرآیند) و آسیاکاری تر (با افزودن عامل کنترل کننده فرآیند) برای زمان های ۱  و۲و۴ و ۸ ساعت تحت عملیات آسیاکاری سیار های قرار گرفت. سپس تصاویر FE‐SEM از آنها تهیه شد. در حالت خشک حتی در زمان های NiCrAlY نتایج نشان داد که فرآیند آسیاکاری پودرهای گردد. بلکه ممکن است که با انجام این فرآیند، فقط پودر بصورت NiCrAlY طولانی نیز نمی تواند منجر به تولید نانوذرات نانوساختار درآید. درحالیکه با افزودن ۵% وزنی تولوئن به عنوان عامل کنترل کننده فرآیند و ممانعت از جوش سرد به هنگام آسیاکاری، در همان ساعات اولیه می توان نانوذرات NiCrAlY را مشاهده نمود. بنابراین با افزایش زمان آسیاکاری، بخش  اعظمی از پودر به نانوذرات تبدیل میشود.آسیاکاری یکی از روش های مناسب جهت تولید مواد نانوکریستال و نانوساختار م یباشد، مواد نانوساختار به موادی اطلاق می شود که در یک بعد اندازه آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد. اما مواد نانوکریستال موادی هستند که ساختار درونی آنها متشکل ازکریستالیت های کمتر از ۱۰۰ نانو باشد

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران