تولید مستقیم فرومولیبدن از مولیبدنیت توسط واکنش سنتز احتراقی

تولید مستقیم فرومولیبدن از مولیبدنیت توسط واکنش سنتز احتراقی

 

sample article

شرح :

تولید مستقیم فرومولیبدن از مولیبدنیت توسط واکنش سنتز احتراقی : در این تحقیق روشی نوین جهت تولید مستقیم و درجای فرومولیبدن توسط احیای آلومینوترمی مشترک سولفید مولیبدن MoS 2و اکسید آهن Fe2O3 در حضور منیزیا MgO به عنوان گوگردزدا معرفی گردیده و امکان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته شده
است. بررسی های اولیه نشان دادند که گرمای احیای سولفید مولیبدن توسط آلومینیوم به اندازه ای بالا است که واکنش آنهامی تواند به صورت یک واکنش سنتز احتراقی خودپیش رونده (SHS) انجام شود. همچنین نتایج اولیه نشان دادند که افزایش مقداراکسید آهن در ترکیب مواد اولیه باعث افزایش گرمای تولیدی واکنش می شود که نتیجه آن ذوب فرومولیبدن به عنوان محصول واکنش می باشد. جهت بررسی فازهای سنتز شده و تحلیل نتایج بدست آمده، از تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و داده های حاصل از آنالیز EDS استفاده شده است. همچنین از دستگاه آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) نیز جهت آنالیز سرباره تشکیل شده حین واکنش بهره گرفته شده است.تولید مواد سرامیکی، کامپوزیتی و دیرگداز به روش سنتز احتراقی موضوع بسیاری از تحقیقات دو دهه اخیر بوده است. در این روش پودرهای مختلف مخلوط و فشرده می شوند، سپس این مخلوط فشرده در هوا یا اتمسفر خنثی مشعتل شده و با انجام یک واکنش شیمیایی گرمازا جبهه احتراق ایجاد می شود. با عبور این جبهه از واکنش دهند هها محصولات تولید می شوند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۱٫۶۳MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران